งานยาแนวร่องไม้

Sikaflex®-290i DC

Sika® Remover-208

Sika® Aktivator-205

น้ำยาที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ใช้สำหรับทำความสะอาดและเร่งปฏิกิริยาที่พื้นผิวหน้าวัสดุก่อนทำการยึดหรือซีลด้วยผลิตภัณฑ์ Sikaflex®

Sikaflex®-298

กาวติดและปรับระดับพื้นไม้ ส่วนประกอบเดียว ประเภทโพลียูรีเทน สำหรับงานเรือ