ภาคใต้

จังหวัดเขต/อำเภอ
ร้านค้า
เบอร์โทรศัพท์
สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานี หจก. ชัยสมพร เทรดดิ้ง0-7721-2543-4
กระบี่เมืองกระบี่บริษัท กระบี่สหภัณฑ์ จำกัด0-7562-1442
กระบี่เมืองกระบี่ร้าน ช.สงวน0-7561-1904
ชุมพรเมืองชุมพรหจก. เซี้ยงซีแพค0-7757-5099
ตรังเมืองตรังหจก.ตรังแหลมทองก่อสร้าง

0-7521-0542

0-7521-8071

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิศักดิ์การค้า0-7544-7363
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช หจก.ยุ่ยล้งนคร0-7535-6103
พังงาตะกั่วทุ่งหจก. โคกกลอยวัสดุภัณฑ์0-7659-9403
พังงาท้ายเหมืองหจก. ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์0-7657-1369
พังงาเมืองพังงาหจก. พังงาค้าวัสดุ0-7641-1727
พังงา ท้ายเหมืองท้ายเหมืองการเกษตรและวัสดุภัณฑ์0-7657-1050
พังงา  ตะกั่วป่าบริษัท จินตนาค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด0-7642-1970
ภูเก็ตถลางบริษัท เชิงทะเลโฮมเวิร์ค 2554 จำกัด08-1677-4240
ภูเก็ตถลางหจก.เกียรติ เมืองใหม่ วัสดุภัณฑ์0-7620-6360
ภูเก็ตถลางลิพอนฮาร์ดแวร์0-7627-3128
ภูเก็ตเมืองภูเก็ตบริษัท นครา เทรดดิ้ง จำกัด0-7620-9196
ภูเก็ตเมืองภูเก็ตหจก. ราไวย์วัสดุก่อสร้าง0-7628-8742
ภูเก็ตเมืองภูเก็ตบริษัท พลเทพเทรดดิ้ง จำกัด0-7651-3106-9
ภูเก็ตเมืองภูเก็ต บริษัท อดิศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด0-7626-1420-4
ภูเก็ต กะทู้ บริษัท ปากทางตองวัสดุภัณฑ์ จำกัด0-7620-2700
ภูเก็ต กะทู้ สวิสซ์ออนอิเลคทริค0-7634-6738
ภูเก็ต ถลาง บริษัท พงศ์ธรรม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด0-7627-5122
ภูเก็ต ถลาง หจก.ทุ่งคาค้าวัสดุ(2000)0-7627-1595
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท กรุงเทพฯ ฮาร์ดแวร์ สามกอง ภูเก็ต จำกัด

0-7625-4029

0-7625-4742

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เจนกิจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

0-7621-6453

0-7622-1517

ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต  บริษัท สะปำ ฮาร์ดแวร์ จำกัด0-7623-9669
ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต  ห้างหุ้นส่วนสามัญอดิศักดิ์พาณิชย์0-7622-2665
ภูเก็ต   ถลางเชิงทะเลรวมวัสดุ0-7628-3212
ยะลาเมืองยะลาบริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด0-7321-2724
สงขลาหาดใหญ่บริษัท จุฬารัชค้าวัสดุ จำกัด0-7455-2550
สงขลาหาดใหญ่กังส์แสงฮาร์ดแวร์0-7424-3338
สงขลาหาดใหญ่หจก. วีระวัสดุก่อสร้างหาดใหญ่0-7442-3999
สงขลาหาดใหญ่บริษัท หาดใหญ่สหะสินค้าเหล็ก จำกัด0-7421-0045-8
สงขลาหาดใหญ่บ.หาดใหญ่สหะสินวัฒนา จำกัด0-7423-4500-1
สงขลาหาดใหญ่หจก. เอส.ที.อี. อีควิปเม้นท์ (สีไทยพาณิชย์)0-7422-3860
สงขลาหาดใหญ่บริษัท วี.เอส.วาย.วัสดุก่อสร้าง จำกัด0-7443-9393
สงขลาหาดใหญ่บริษัท ศิริวัฒน์โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด0-7425-2302
สงขลา     หาดใหญ่      บริษัท แอดวานซ์ เทคนิค แมททีเรี่ยล จำกัด0-7442-5492
สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานีตั้มเทรดดิ้ง0-7728-7005
สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานีบริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด0-7726-9170
สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานีที.วี.ดี.0-7728-6419
สุราษฎร์ธานี    เกาะสมุยหจก.สมุยเคหะภัณฑ์

0-7742-5323

0-7742-5179

สุราษฎร์ธานี    เมืองสุราษฎร์ธานี    หจก. ผาทองเทรดดิ้ง0-7722-6171
สุราษฎร์ธานี     เกาะสมุยร้านแม่น้ำเทรดดิ้ง0-7742-5138