ภาคใต้

จังหวัดเขต/อำเภอ
ร้านค้า
เบอร์โทรศัพท์
สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานี หจก. ชัยสมพร เทรดดิ้ง0-7721-2543-4
กระบี่เมืองกระบี่บริษัท กระบี่สหภัณฑ์ จำกัด0-7562-1442
กระบี่เมืองกระบี่ร้าน ช.สงวน0-7561-1904
กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท เค.จี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด075-701704
กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท ภูภาค จำกัด075-700298
ชุมพรเมืองชุมพรหจก. เซี้ยงซีแพค0-7757-5099
ตรังเมืองตรังหจก.ตรังแหลมทองก่อสร้าง

0-7521-0542

0-7521-8071

ชุมพร หลังสวน บริษัท โฮมเซ็นเตอร์ รีเทล จำกัด 
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิศักดิ์การค้า0-7544-7363
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช หจก.ยุ่ยล้งนคร0-7535-6103
พังงาท้ายเหมืองหจก. ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์0-7657-1369
พังงาเมืองพังงาหจก. พังงาค้าวัสดุ0-7641-1727
พังงา เมืองพังงา หจก.  ต่อเจริญค้าวัสดุ076-450833
พังงา  ตะกั่วป่าบริษัท จินตนาค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด0-7642-1970
พังงา ตะกั่วป่า บริษัท เขาหลักบ้านวัสดุ จำกัด076-485184
ภูเก็ตถลางบริษัท เชิงทะเลโฮมเวิร์ค 2554 จำกัด08-1677-4240
ภูเก็ตถลางหจก.เกียรติ เมืองใหม่ วัสดุภัณฑ์0-7620-6360
ภูเก็ตถลางลิพอนฮาร์ดแวร์0-7627-3128
ภูเก็ตเมืองภูเก็ตหจก. ราไวย์วัสดุก่อสร้าง0-7628-8742
ภูเก็ตเมืองภูเก็ต บริษัท อดิศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด0-7626-1420-4
ภูเก็ต กะทู้ บริษัท ปากทางตองวัสดุภัณฑ์ จำกัด0-7620-2700
ภูเก็ต กะทู้ สวิสซ์ออนอิเลคทริค0-7634-6738
ภูเก็ต ถลาง บริษัท พงศ์ธรรม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด0-7627-5122
ภูเก็ต ถลาง หจก.ทุ่งคาค้าวัสดุ(2000)0-7627-1595
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท กรุงเทพฯ ฮาร์ดแวร์ สามกอง ภูเก็ต จำกัด

0-7625-4029

0-7625-4742

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท เจนกิจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

0-7621-6453

0-7622-1517

ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต  บริษัท สะปำ ฮาร์ดแวร์ จำกัด0-7623-9669
ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต  ห้างหุ้นส่วนสามัญอดิศักดิ์พาณิชย์0-7622-2665
ภูเก็ตเมืองภูเก็ตเอกพงษ์เพนต์076-244260
ภูเก็ตเมืองภูเก็ตห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีเดย์ สตีล 
ภูเก็ตกะทู้ ร้าน กมลานานาภัณฑ์079-627-9786
ภูเก็ตกะทู้ หจก. ภูเก็ตพงศ์ธรพาณิชย์076-343292
ภูเก็ตถลาง บริษัท ควอลิตี้ โฮมมาร์ท จำกัด076-617278-82
ภูเก็ตถลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกรวัสดุภัณฑ์076-620155
ยะลาเมืองยะลาบริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด0-7321-2724
สงขลาหาดใหญ่บริษัท จุฬารัชค้าวัสดุ จำกัด0-7455-2550
สงขลาหาดใหญ่กังส์แสงฮาร์ดแวร์0-7424-3338
สงขลาหาดใหญ่หจก. วีระวัสดุก่อสร้างหาดใหญ่0-7442-3999
สงขลาหาดใหญ่บริษัท หาดใหญ่สหะสินค้าเหล็ก จำกัด0-7421-0045-8
สงขลาหาดใหญ่หจก. เอส.ที.อี. อีควิปเม้นท์ (สีไทยพาณิชย์)0-7422-3860
สงขลาหาดใหญ่บริษัท วี.เอส.วาย.วัสดุก่อสร้าง จำกัด0-7443-9393
สงขลา     หาดใหญ่      บริษัท แอดวานซ์ เทคนิค แมททีเรี่ยล จำกัด0-7442-5492
สงขลา นาทวี บริษัท สุนทรภัณฑ์การก่อสร้าง จำกัด074-371500-2
สตูล เมืองสตูล หจก. สตูลวัสดุภัณฑ์074-721444
สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานีตั้มเทรดดิ้ง0-7728-7005
สุราษฎร์ธานี    เมืองสุราษฎร์ธานี    หจก. ผาทองเทรดดิ้ง0-7722-6171
สุราษฎร์ธานี   
เกาะสมุย  
หจก.สมุยเคหะภัณฑ์

0-7742-5323

0-7742-5179

สุราษฎร์ธานี     เกาะสมุยร้านแม่น้ำเทรดดิ้ง0-7742-5138
สุราษฎร์ธานี    
เกาะสมุย หจก. ร้านเพชรทองเทรดดิ้ง (2007)077-417027
สุราษฎร์ธานี    
เกาะสมุย บริษัท ควอลิตี้ แมคซิมั่ม จำกัด089-012 0321
สุราษฎร์ธานี    
บ้านนาสาร ร้าน พัชรินทร์วัสดุก่อสร้าง077-341414