โรแลนด์  ไวเดอร์

โรแลนด์ ไวเดอร์

กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

จิดาภา คัยนันทน์

จิดาภา คัยนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจคอนกรีต

สตีเฟน วูฟ

สตีเฟน วูฟ

ผู้บริหารฝ่ายอุตสาหกรรม

สมใจ จารุศิลาวงศ์

สมใจ จารุศิลาวงศ์

ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

สุทธินี ธนารักษ์

สุทธินี ธนารักษ์

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

ปัญญา พฤกษา

ปัญญา พฤกษา

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ