งานบ่ม และเคลือบผิวคอนกรีต

Sikafloor® ProSeal-22

สารประกอบใสส่วนผสมเดียว ประเภทอะคริลิค ใช้บ่มและเคลือบผิวคอนกรีตสดและงาน Floor Hardener เพื่อให้ได้คอนกรีตคุณภาพดี ลดการเกิดฝุ่นและเพิ่มความต้านทานการขูดขีด

Sikafloor® CureHard-24

น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีตเพื่อลดการเกิดฝุ่น และลดการสูญเสียน้ำขณะคอนกรีตแข็งตัว

Sikafloor® ColourSeal