อีพ๊อกซี่เกร้าท์

Sikadur®-42 TH

อีพ็อกซี่เรซิ่นเกร้าท์ 3 ส่วนผสม ให้ค่ารับกำลังสูง ไม่มีส่วนผสมของสารทำละลาย มีความเหลวและมีความสามารถในการไหลตัวได้ดี

Sikadur®-42 MP Slow

Sikadur®-53

อีพ๊อกซี่สูตรน้ำ แบบปราศจากตัวทำละลาย 2 ส่วนผสม ใช้สำหรับฉีดอัดรอยแตกร้าวที่มีความชื้นหรือมีสภาพเปียกโดยการใช้แรงดันสูง