ธุรกิจงานพื้นอุตสาหกรรมและเคลือบผิว

  • งานพื้นอุตสาหกรรม

    งานพื้นอุตสาหกรรม

    ซิก้าเป็นผู้นำระดับโลกในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ปัญหาในงานติดตั้งพื้นและงานเคลือบพื้น ผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ปัญหาจากซิก้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และครอบคลุมทุกการใช้งาน เช่น งานพื้นอุตสาหกรรมที่สามารถทนทานต่อแรงกลและสารเคมี งานพื้นสำหรับห้องสะอาด (Clean Room) งานพื้นอาคารเชิงพาณิชย์และอาคารพักอาศัย ที่ต้องการเน้นถึงความสวยงามและตรงกับข้อกำหนดในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำ (VOC)