จังหวัด   อำเภอ   ร้านตัวแทนจำหน่าย   เบอร์โทร  
กำแพงเพชร    เมืองกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรวัชรกุล 055-721826, 055-722123, 081-8865146
กำแพงเพชร    เมืองกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่งโรจน์วัสดุ 055-711 122, 081-8880466
กำแพงเพชร    เมืองกำแพงเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง 055-721755, 055-799412
กำแพงเพชร    เมืองกำแพงเพชร เพชรวัสดุก่อสร้าง 055-721550, 081-3959696
กำแพงเพชร    เมืองกำแพงเพชร ร้านชัยวัฒน์พานิชย์ 055-712090, 080-344 3337
เชียงราย    เมืองเชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์เพ้นท์ เชียงราย 053-151505
เชียงราย    แม่จัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญเจริญซีเมนต์ 053-771 583, 086-420 0894
เชียงราย    เมืองเชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไพบูลย์เชียงราย 053-910800
เชียงราย    แม่สาย บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จำกัด 053-733098-9
เชียงราย    แม่สาย บริษัท เอ็ม.อาร์.อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด 083-568 5779
เชียงราย    พาน บริษัท ดวงแสงทอง จำกัด 053-722 011-2
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด 053-852345
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่มายโฮม จำกัด 061-268 4488
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท เอส.เนต เทรดดิ้ง จำกัด 053-812993-7
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด 053-855237-8, 247627
เชียงใหม่ จอมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่พิสิฐพาณิชย์ 053-341088-9
เชียงใหม่ สารภี บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ์ 1999 จำกัด 053-424336, 053-424553
เชียงใหม่ หางดง บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด 053-430055-6, 053-441425-6
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท โฮมรีแพร์ช็อป จำกัด 053-216339
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท นพดลพานิช จำกัด 053-240377
เชียงใหม่ แม่ริม บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง ไทย โฮมมาร์ท จำกัด 081-885 1461
เชียงใหม่ สันกำแพง บริษัท ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 053-115811
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเม่งฮวดฮาร์ดแวร์ 084-611 1145
เชียงใหม่ ฝาง ห้างหุ้นส่่วนจำกัด จินทนาพร 089-759 4787
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด 062-358 8992
เชียงใหม่ สารภี บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จำกัด 053-850638, 053-850891
ตาก    วังเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์ (สาขา 1 Dealer) 055-517165-8
ตาก    แม่สอด บริษัท มามา โฮมมาร์ท จำกัด 055-534205-8
ตาก    แม่สอด บริษัท ห้าแยก กรุ๊ป (2559) จำกัด 055-532407-12
ตาก    แม่สอด บริษัท ไฮเวย์ อินเตอร์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 055-534 678
ตาก    แม่สอด บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด 055-534 678, 093-267 5757
ตาก    สามเงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ดับบลิว.เอส.ซัพพลาย 087-314 4366
นครสวรรค์    เมืองนครสวรรค์ บริษัท ตึกน้ำเงินรีเทล จำกัด 056-313 777, 081-785 3516
นครสวรรค์    เมืองนครสวรรค์ บริษัท ตึกน้ำเงิน (1993) จำกัด 056-313 777, 081-727 6935
นครสวรรค์    ตาคลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณห์ดีพาณิชย์ 056-261575
นครสวรรค์    เมืองนครสวรรค์ บริษัท อินเตอร์โฮมวัสดุ จำกัด 056-245349
นครสวรรค์    เมืองนครสวรรค์ บริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด 056-313 233, 084-478 1442
น่าน    เมืองน่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู๊ดเคหะภัณฑ์ 054-716052, 081-961 3251
พะเยา เมืองพะเยา บริษัท เวียงพานผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 054-430964
พะเยา เมืองพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาซีเมนต์บล๊อค 054-431035
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคลองค้าไม้ 055-259218
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสาเอกซีเมนต์ 055-303601-3
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีนังค้าวัสดุก่อสร้าง 1996 055-212635-9
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนากิจวัสดุ 055-218745-6
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก ร้าน ไพโรจน์โลหะกิจ พิษณุโลก 055-224140
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก บริษัท โฮมแกรนด์ เซนเตอร์ จำกัด 055-378171-4
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภสิทธิ์ อินทรีซุปเปอร์โปร 055-378222-5
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก บริษัท กวางเต็กล้ง จำกัด 055-242 175, 098-889 7154
พิษณุโลก    เมืองพิษณุโลก บริษัท ป.ไพบูลย์ เคหะภัณฑ์ จำกัด 091-146 2955, 087-309 9393
เพชรบูรณ์    หล่มสัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญหล่มสัก ก่อสร้าง 056-745169, 056-745170
เพชรบูรณ์    หล่มสัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก 056-702222, 089-961 8877
แพร่    เมืองแพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระเบื้องบ้านสวย 054-530448, 084-639 1936
ลำปาง เมืองลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ล. โลหะภัณฑ์ 054-325123, 081-9521783
อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญบันดาลการค้า 055-407457
อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เคหะภัณฑ์ 055-444 300, 086-430 7451