จังหวัด   อำเภอ
 
ร้านตัวแทนจำหน่าย   เบอร์โทร  
กระบี่    เมืองกระบี่ ร้าน ช.สงวน 075-631094, 075-663369
กระบี่    เมืองกระบี่ บริษัท เค.จี. วัสดุก่อสร้าง จำกัด 075-701704
กระบี่    เมืองกระบี่ บริษัท พีซี กระบี่ฮาร์ดแวร์ จำกัด 075-603283, 095-412-7698
กระบี่    เมืองกระบี่ บริษัท โฮมมาร์ท ช.โลหะกิจ จำกัด 075-700300, 075-700400
กระบี่    เมืองกระบี่ บริษัท ศรีเจริญ โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 075-701501-3
ชุมพร    เมืองชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี้ยงซีแพค 077-575099
ชุมพร    หลังสวน บริษัท โฮมเซ็นเตอร์ รีเทล จำกัด 0-7754-1806-8, 088-7620220
ชุมพร    หลังสวน โรงอิฐหนับ 077-541218
ชุมพร    เมืองชุมพร บริษัท ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง จำกัด 077-529888
ชุมพร    เมืองชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มกวงฮวด 077-658 650
ชุมพร    เมืองชุมพร บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำกัด 077-574222
ตรัง    เมืองตรัง บริษัท ธวัชค้าปลีก จำกัด 081-265 4204
ตรัง    เมืองตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามภัณฑ์วัตถุก่อสร้างตรัง 075-219857, 081-535 9049
นครศรีธรรมราช    เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท เม้งฮวดนครศรีฯ จำกัด 081-9781888, 090-1655456
นครศรีธรรมราช    เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท ยุ่ยล้งนคร จำกัด 075-356103
นครศรีธรรมราช    ทุ่งสง บริษัท เจี้ยบเซ้งโฮมแมคโคร จำกัด 075-423 533-5, 086-470 1835
นครศรีธรรมราช    ทุ่งสง บริษัท ผาทอง 24 จำกัด 075-523 333, 089-8755023
นครศรีธรรมราช    เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท นวบุญประดิษฐ์ทรัพย์ จำกัด 075-447269, 081-892 8853
นครศรีธรรมราช    เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี้ยงยี่วัสดุภัณฑ์นครศรี 075-322883-4, 086-686 6378
นครศรีธรรมราช    เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท นครทวดทอง โมเดิร์น เทรด จำกัด 075-447305, 075-447289
นครศรีธรรมราช    ท่าศาลา บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 075-521555, 088-753 8312
นครศรีธรรมราช    เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ  จำกัด 075-321 333, 094-964 5269
นครศรีธรรมราช    ท่าศาลา ร้านหมอนทองเกษตรภัณฑ์ 082-414 9624
พังงา    ท้ายเหมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยันต์โฮมเซ็นเตอร์ 076-571369-70
พังงา    ตะกั่วป่า บริษัท จินตนาค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด 076-421970
พังงา    เมืองพังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาค้าวัสดุ 076-411727
พังงา    ตะกั่วป่า ร้านเขาหลักการไฟฟ้า 076-486720, 082-8025559
พังงา    เมืองพังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อเจริญค้าวัสดุ 076-450833, 089-7308156
พังงา    ตะกั่วป่า บริษัท เขาหลักบ้านวัสดุ จำกัด 076-486584, 090-716 4190
พังงา    ตะกั่วป่า บริษัท เขาหลักค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด 076-486665-6
พังงา    ทับปุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับปุดวัสดุภัณฑ์ 076-599403
พังงา    ตะกั่วป่า บริษัท ประพันธ์อะไหล่และวัสดุ จำกัด 076-485508-9, 081-140 1199
พังงา    ตะกั่วป่า บริษัท เขาหลัก โกลเด้น ฮิลล์ จำกัด 076-487 566-8
พังงา    ตะกั่วป่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรการุณวัสดุภัณฑ์ 076-486748-9
พังงา    ตะกั่วทุ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกกลอยวัสดุภัณฑ์ 076-581553, 088-766 2263
พังงา    ตะกั่วทุ่ง บริษัท แสงชัยสุขภัณฑ์และเซรามิค จำกัด 076-710388-9
พัทลุง    บางแก้ว ร้านพงศ์ทรัพย์ค้าไม้ 086-998 4471
พัทลุง    ป่าพะยอม บริษัท ดีโฮมวัสดุ จำกัด 074-841200, 086-940 9377
พัทลุง    เมืองพัทลุง บริษัท ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จำกัด 074-613 025, 085-077 8880
พัทลุง    เมืองพัทลุง บริษัท พัทลุงสิทธิชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 074-615 223-5
พัทลุง    เมืองพัทลุง บริษัท โฮมมาร์ท มังกรทอง จำกัด 074-671 690-1, 098-015 6237
ภูเก็ต    ถลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกรวัสดุภัณฑ์ 076-620155, 081-9796016
ภูเก็ต    กะทู้ บริษัท บีเอ็มพี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 076-602448, 085-888 5017
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท กรุงเทพฯ ฮาร์ดแวร์ สามกอง ภูเก็ต จำกัด 076-254029, 086-1207321
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท อดิศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด 076-612867-9, 083-649 4848
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราไวย์วัสดุก่อสร้าง 076-288742
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบหิ้นพาณิชย์ 076-212887
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด 076-609000, 089-472 0066
ภูเก็ต    กะทู้ ร้านป่าตองสารพัดช่าง 076-345816, 089-652 2999
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีเดย์ เพาเวอร์ทูล 062-875 9721
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต จี.ที. โฮมมาร์ท 076-264 800
ภูเก็ต    กะทู้ บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด 076-619789
ภูเก็ต    ถลาง บริษัท ภูเก็ต เพาเวอร์ เพ้นท์ จำกัด 076-617 355
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท พี.แอล.วาย ฮาร์ดแวร์ จำกัด 076-687 188, 095-429 4419
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท สะปำ ฮาร์ดแวร์ จำกัด 076-239669, 081-3973761
ภูเก็ต    ถลาง บริษัท เชิงทะเลโฮมเวิร์ค 2554 จำกัด 076-324327-9, 088-765 7171
ภูเก็ต    ถลาง บริษัท ควอลิตี้ โฮมมาร์ท จำกัด 076-617278-82
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท จอมทองเคหะภัณฑ์ จำกัด 076-367 780, 081-970 0217
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท แสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์ จำกัด 076-261073-4
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท แสงชัยพาณิชย์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด 076-237325-30
ภูเก็ต    เมืองภูเก็ต บริษัท นาบอนวัสดุภัณฑ์ จำกัด 076-283046, 088-765 2507
ภูเก็ต    ถลาง บริษัท อันดามันโฮมแมททีเรียล จำกัด 076-621201-2  088-765 7171
ยะลา    เมืองยะลา บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด 073-212724
ยะลา    เมืองยะลา ประสงค์ - หินอ่อน 089-994 6765
ยะลา    เมืองยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาย่งฮวด 073-253605-8
ระนอง    เมืองระนอง บริษัท ไถ่เชียงระนอง จำกัด 077-574 222, 084-841 7919
สงขลา    หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัสดุก่อสร้างหาดใหญ่ 074-423999, 086-478 9525
สงขลา    หาดใหญ่ กังส์แสงฮาร์ดแวร์ 074-2433338
สงขลา    หาดใหญ่ บริษัท จุฬารัชค้าวัสดุ จำกัด 074-552550
สงขลา    หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.อี. อีควิปเม้นท์ (สาขาสีไทยพาณิชย์) 074-223860
สงขลา    บางกล่ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกนรินทร์ วัสดุก่อสร้าง 074-457075  081-5999075
สงขลา    เมืองสงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำศิลป์ 074-324833
สงขลา    เมืองสงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ้ายพานิช 074-333946-7, 081-959 2106
สงขลา    หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพซีแพค 074-552237, 081-698 2304
สงขลา    สะเดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนาเซรามิค 089-468 9973
สงขลา    หาดใหญ่ บริษัท หาดใหญ่ไพรัตน์ จำกัด 074-298 751-3, 083-194 0488
สงขลา    หาดใหญ่ บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 086-481 0376, 086-481 6349
สงขลา    หาดใหญ่ บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด 086-481 0392, 086-481 6349
สงขลา    หาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี้ยนเฮงวัสดุก่อสร้าง 074-245 510
สงขลา    เมืองสงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูขุดค้าวัสดุก่อสร้าง 074-443804-6
สงขลา    หาดใหญ่ บริษัท แอดวานซ์ เทคนิค แมททีเรี่ยล จำกัด 074-425492-3
สตูล    เมืองสตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูลวัสดุภัณฑ์ 074-721444, 081-9576709
สตูล    ควนกาหลง บริษัท ช.สตูล วัสดุก่อสร้าง 2004 จำกัด 074-797440-2
สตูล    ละงู บริษัท ละงูค้าวัสดุ จำกัด 074-775266
สตูล    ละงู บริษัท สตูลนานาวัสดุ จำกัด 086-960 8800
สุราษฎร์ธานี    เมืองสุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาทองเทรดดิ้ง 077-275456
สุราษฎร์ธานี    เกาะสมุย ร้านแม่น้ำเทรดดิ้ง 077-425138
สุราษฎร์ธานี    เกาะสมุย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุยเคหะภัณฑ์ 077-425323
สุราษฎร์ธานี    เกาะสมุย บริษัท ควอลิตี้ แมคซิมั่ม จำกัด 077-270548, 085-7858209
สุราษฎร์ธานี    ท่าชนะ บริษัท เคเอ็มพี ซุปเปอร์โฮม จำกัด 077-310677-8, 080-4000050
สุราษฎร์ธานี    เวียงสระ บริษัท พงษ์ภัณฑ์เฮ้าส์บ้านส้อง จำกัด 077-276950-99
สุราษฎร์ธานี    บ้านนาสาร ญิบพัน 077-249494, 081-538 7087
สุราษฎร์ธานี    เกาะสมุย บริษัท ลิปะใหญ่ เทรดดิ้ง จำกัด 077-426377, 086-387 0029
สุราษฎร์ธานี    เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท บิ๊กโต ซุปเปอร์โปร จำกัด 077-219000
สุราษฎร์ธานี    เมืองสุราษฎร์ธานี ร้านร้อยอันพันอย่าง 089-292 3600
สุราษฎร์ธานี    เกาะสมุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิภัทรวัสดุภัณฑ์ 077-419230, 086-940 8827
สุราษฎร์ธานี    เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท ชัยสมพรค้าวัสดุ (1994) จำกัด 077-205551-4, 086-312 7124
สุราษฎร์ธานี    เกาะพะงัน บริษัท ลิ้มปิพงษ์ โฮมมาร์ท จำกัด 077-377127, 081-891 5633
สุราษฎร์ธานี    พุนพิน บริษัท ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ จำกัด 077-441 022, 081-968 5454
สุราษฎร์ธานี    ไชยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยาภัณฑ์ 081-719 0507
สุราษฎร์ธานี    เวียงสระ บริษัท ปัญญา วัสดุก่อสร้าง จำกัด 061-175 0001
สุราษฎร์ธานี    เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท หัวถนน (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (สาขามะขามเตี้ย) 077-405161
สุราษฎร์ธานี    เกาะสมุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าทวีพร 077-425222, 086-470 1976