เมื่อโครงการที่สร้างขึ้นได้รับการป้องกัน และตกแต่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ช่วงเวลาในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมจะมาถึง การปรับปรุงอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเป็นขั้นตอนสำคัญในการก่อสร้าง ซิก้าให้แนวทางที่ยั่งยืนในการก่อสร้างโดยการยืดอายุของโครงสร้าง และป้องกันการรื้อถอนรวมทั้งการสร้างใหม่ เพื่อให้โครงการของท่านทนทานต่อการใช้งานอีกหลายสิบปี วางใจในผลิตภัณฑ์ การทำงานอย่างเป็นระบบ และความเชี่ยวชาญของซิก้าในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมโครงสร้างของคุณ ตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงดาดฟ้า จากภายในสู่ภายนอก