19/10/2020

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูชีวิตใต้ท้องทะเล ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ซิก้า ประเทศไทย ตระหนักถึงผลกระทบจากการลดลงของแนวปะการัง อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และฝีมือมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกปะการังนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 พนักงานซิก้า จำนวน 30 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกปะการัง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ คือ ก้อนปูนจากการทดสอบ แทนการฝังกลบ และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่นำวัสดุเหลือใช้ มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

coral planting 2020
coral planting 2020
coral planting 2020
coral planting 2020