10/06/2021

ซิก้า ประเทศไทย สนับสนุนเงิน 2,500,000 บาท สำหรับสร้างห้องน้ำให้กับ 4 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี

โครงการก่อสร้างห้องน้ำให้โรงเรียน

ห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง และเพียงพอต่อการใช้งาน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ  ซิก้าตระหนักถึงความจำเป็นเหล่านี้ จึงได้ทำการสำรวจและพบว่า หลายโรงเรียนมีห้องน้ำที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอต่อนักเรียน ครูและบุคลากร 

ในปี 2564 ซิก้าได้จัดทำโครงการก่อสร้างห้องน้ำขนาด 8 x 12 เมตร จำนวน 22 ห้องให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน โครงการนี้จะทำให้นักเรียน ครู และบุคลากร จำนวนกว่า 600 คนได้มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อการใช้งาน โดยในปีนี้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้างห้องน้ำ รวมจำนวน 4 โรงเรียน ดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
  อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 • โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • โรงเรียนบ้านหนองแขม
  อ.เมือง จ.ลพบุรี
 • โรงเรียนวัดนายาว
  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ซิก้าใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 2,500,000 บาท และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯร่วมเป็นอาสาสมัครมากกว่า 160 คน สำหรับโครงการทั้งหมดนี้

การก่อสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของโครงการได้เริ่มขึ้นแล้วปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และจะทำการก่อสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนตามลำดับอย่างต่อเนื่องต่อไป

การก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
Image: การก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
การก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
Image: การก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน และงานอาสาสมัครอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ก่อให้เกิดความสุขต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า สำหรับซิก้าแล้ว การแบ่งปัน  ความร่วมมือร่วมใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และเราจะยึดมั่นที่จะทำต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สังคมของเราดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลของโรงเรียนที่ขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือในชุมชนของท่านผ่านช่องทางด้านล่าง  ทีมงานจะนำมาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาและทำแผนนำเสนอโครงการในลำดับต่อไป

ส่งข้อมูลโรงเรียนได้ที่