25/12/2020

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมในหัวข้อการซ่อมแซมคอนกรีต ด้วยผลิตภัณฑ์ซิก้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 คุณสุวิชา พารักษา (ผู้จัดการกลุ่มงานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต) ได้บรรยายในหัวข้อ การซ่อมแซมคอนกรีต การฝึกอบรมประกอบด้วยทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับลักษาณะความเสียหายและการเสื่อมสภาพของคอนกรีต รวมถึงสาเหตุของความเสียหายและวิธีการซ่อมแซม ด้วยโซลูชันจาก ซิก้า
นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้ลองใช้งานผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการสาธิตวิธีการผสมและวิธีการใช้งาน โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้