SikaGrout®-214-11 HF

ซีเมนต์พิเศษไม่หดตัว และให้กำลังอัดสูง สำหรับงานเทปริมาณมาก

SikaGrout®-214-11 HF เป็นซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเสร็จ ไม่หดตัว และไหลปรับระดับผิวหน้าได้เอง สำหรับเพิ่มระยะเวลาการทำงานเพื่อ ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
SikaGrout®-214-11 HF ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำปฎิกิริยากับน้ำ ที่จะทำให้เกิดการคายตัวของก๊าซไฮโดรเจน (HF: Hydrogen Free)

  • มีความเหลวและไหลตัวดี
  • มีการคงรูปร่างที่ดี
  • มีค่ารับกำลังอัดสูง สามารถปรับความข้นเหลวได้
  • ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
  • ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน
  • ผสมเสร็จพร้อมใช้งาน
  • ประหยัด
  • ทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน