Sika® SealTape S

เทปสำหรับกันซึมบริเวณรอยต่อในพื้นที่เปียกชื้นก่อนปูกระเบื้อง

Sika® SealTape S เป็นเทปกันน้ำชนิดยืดหยุ่น ถักทอด้วย ผ้าเป็นตาข่ายบนพื้นผิวสองด้าน และมีแถบยืดหยุ่นที่ขยายตัวได้ บริเวณตรงกลาง ใช้สำหรับป้องกันรั่วซึมและรอยต่อเชื่อมต่อ  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนประกอบของระบบ การปิดรอยต่อแบบสมบูรณ์ โดยใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์กันซึม กาวติดกระเบื้อง และกระเบื้องเซรามิก เพื่อทำกันซึมห้องน้ำ หรือบริเวณที่เปียกชื้น สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก

  • มีความยืดหยุ่นสูง
  • มีคุณสมบัติป้องกันน้ำซึมผ่าน
  • ทนทานต่อสารเคมี
  • ติดตั้งได้ง่าย
  • อุณหภูมิใช้งาน: -25 °C to +60 °C