SikaCeram® -191 TH

กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องสำเร็จรูป ไร้ฝุ่น

SikaCeram® -191 TH เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูป แบบส่วนผสมเดียว ซึ่งมีส่วนผสมของซีเมนต์กับทรายคัดเกรด และส่วนผสมอื่นๆ เพียงเติมน้ำเข้าไปก็สามารถใช้งานได้ทันที

  • ผสมสำเร็จรูปจากโรงงานเพื่อคุณภาพที่สม่ำเสมอ
  • ใช้งานได้ง่าย เพียงเติมน้ำเข้าไปเท่านั้น
  • ทำงานง่ายและสะดวกขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลาได้ถึง 25 - 50%
  • เทคโนโลยีไร้ฝุ่น ช่วยลดฝุ่นได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับกาวซีเมนต์ ติดกระเบื้องทั่วไป สูตรพิเศษเพื่อการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
  • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย