หมายเหตุ:

  • โปรแกรมคำนวณนี้ เป็นการคำนวณจากสเปคของปูนกาวและยาแนวของเดพโก้เท่านั้น
  • การคำนวณปริมาณการใช้ เป็นค่าเฉลี่ยและอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพของหน้างาน โปรดติดต่อตัวแทนขายของซิก้า เพื่อขอคำแนะนำโดยเฉพาะ

ขนาดเกรียงหวีที่แนะนำ :

  • เกรียงขนาด 3 มม. เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาดเล็กกว่า 10x10 ซม.
  • เกรียงขนาด 6 มม. เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาด 10x10 ซม.ถึง 30x30 ซม.
  • เกรียงขนาด 9 มม. เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม.