ซิก้าฉลองครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้ถือหุ้น ทำให้ซิก้าสามารถอยู่ในตลาดและเติบโตมาถึง 100 ปี

ปัจจุบันซิก้ามีบริษัทในเครือ 80 ประเทศทั่วโลก ด้วยพนักงานทั้งสิ้นมากกว่า 15,200 คน

ที่ซิก้าหลักการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นข้อพิจารณาที่มีความสำคัญต่อการตัดสิน เนื่องจากหลักการเหล่านี้ คือหนทางในการเอาชนะความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต ความท้าทายดังกล่าวเกิดจากแนวโน้มของโลก อันได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์พลังงาน หรือการปกป้องสภาพอากาศ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขและการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ความสำเร็จของกิจการขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและเหมาะสมกับแนวโน้มดังกล่าว