ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง  บริษัทสาขาของซิก้ายังคงผลิตสินค้า และส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ  ดังนั้น  น้ำยาผสมคอนกรีตที่ผสมในงานสร้างป้อมปราการในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และพื้นที่ที่เยอรมนีเข้ายึดครองได้ส่งมาจากซิก้าทั้งสิ้น  นอกจากนี้ เรือที่สร้างจากคอนกรีตสำหรับฝ่ายพันธมิตรฝ่ายตะวันตกใช้ในการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ และจอดเทียบท่าที่นอร์มันดียังมีส่วนผสมของน้ำยาผสมคอนกรีตของซิก้าอีกด้วย

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2512 ซิก้าได้จัดตั้งบริษัทสาขาแห่งใหม่ขึ้นในประเทศสวีเดนจนถึงคิวบา ซิก้าประกาศเปลี่ยนผู้บริหารเข้าสู่รุ่นที่สองโดย Romuald Burkard เริ่มเข้ามาทำงานที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดยระหว่างที่ Burkard ทำงานในปี พ.ศ. 2496 จนกระทั่งถึงวันที่ Fritz Schenker ซึ่งมีศักดิ์เป็นพ่อภรรยาของเขาเสียชีวิตลง เขาค่อย ๆ รับช่วงหน้าที่ในการเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทแทน ในปี พ.ศ. 2511 มีการรวมกลุ่มบริษัทเข้าด้วยกันในชื่อ Sika Finanz AG ซึ่งภายในปีเดียวกันนั้น ซิก้าได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วย

 

อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากเศรษฐกิจมีความร้อนแรงเกินไปในช่วงปี พ.ศ. 2503-2512 ทำให้ซิก้าต้องเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่  โรงงานแห่งใหม่ในเมือง Düdingen ประสบปัญหาในการจัดตั้ง  และมีการใช้จ่ายสูงเกินกว่างบประมาณ  การดำเนินงานของบริษัทก่อสร้างหลายแห่งไม่คุ้มทุน การขอรับบริการรับประกันสินค้าจากลูกค้าในประเทศเยอรมนี และแถบสแกนดิเนเวียสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลางร้าย  สิ่งที่ซิก้าทำได้มีเพียงประคองตัวให้พ้นจากภาวะล้มละลายเท่านั้น