โรแลนด์  ไวเดอร์

โรแลนด์ ไวเดอร์

กรรมการผู้จัดการ - บริษัทซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

จิดาภา คัยนันทน์

จิดาภา คัยนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รวิน ยี่รัญศิริ

รวิน ยี่รัญศิริ

ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจระบบโครงสร้าง

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจคอนกรีต

สตีเฟน วูฟ

สตีเฟน วูฟ

ผู้บริหารฝ่ายอุตสาหกรรม

สมใจ จารุศิลาวงศ์

สมใจ จารุศิลาวงศ์

ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

ฮาร์ราล รีบานท์

ฮาร์ราล รีบานท์

ผู้บริหารฝ่ายเทคนิค

สุทธินี ธนารักษ์

สุทธินี ธนารักษ์

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

ปัญญา พฤกษา

ปัญญา พฤกษา

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ