ซิก้า มุ่งความสำเร็จในระยะยาวและการเติบโตที่มีกำไร โดยมุ่งเน้นที่ส่วนแบ่งการตลาด นวัตกรรม ตลาดสินค้าใหม่  การควบกิจการและการขับเคลื่อนด้วยองค์กรที่แข็งแกร่ง  ทำให้ซิก้าประสบความสำเร็จ

การบรรลุเป้าหมาย

การมุ่งเน้นตลาดนวัตกรรม ตลาดเกิดใหม่ การเข้าซื้อกิจการ และคุณค่าต่างๆ ไม่เพียง แต่เป็นรากฐานสำหรับการเติบโตเท่านั้น แต่ยังผลักดันการปรับปรุงอัตรากำไรกระแสเงินสดและผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้กรอบของรูปแบบการเติบโต การริเริ่มต่างๆ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

การลงทุนที่สำคัญในการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานในตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ในเครือและการเข้าซื้อกิจการ ผลักดันการเติบโตและอัตรากำไร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 Sika ได้ลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ 52 แห่ง บริษัท ย่อยแห่งใหม่ 22 แห่งและกิจการซื้อกิจการทั้งสิ้น 23 แห่งรวมทั้งสิ้น 95 โครงการ

การลงทุนในด้าน R & D นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในตลาดเป้าหมายทุกๆ ปีเป็นจำนวนมาก Sika ใช้จ่ายประมาณ 3% ของยอดขายใน R & D ทุกปี

การจัดการระบบซื้อทั่วโลก ทำให้มีการจัดซื้อตามแต่ละในทุกภูมิภาคส่งผลให้มีการจัดหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มุ่งเน้นการกำหนดราคาด้วยเครื่องมือกำหนดราคาทั่วโลกและการรายงานการกำหนดราคารายเดือน

การจัดการประสิทธิภาพที่โปร่งใสเน้น KPI ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม

การจัดการต้นทุนที่เข้มงวด และเป็นไปตามมาตรการที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วในประเทศที่ยังไม่เติบโต

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การเพิ่มขึ้นของยอดขาย 6-8% ทำให้อัตรากำไรสูงขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ลดลง

ภาพรวมปี 2561

ในปี  2018 ซิก้าคาดการณ์ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%  ความผันผวนของราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจะยังคงเป็นความท้าทายสำหรับปีนี้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนการเข้าถึงวัตถุดิบถูกขัดขวางโดยข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมที่รัฐบาลกำหนด ด้านกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) จะสูงขึ้นในปี พ. ศ. 2561

ด้วยการลงทุนในโรงงานใหม่ 9แห่ง บริษัทย่อยอีก 3 แห่ง และการซื้อกิจการ 7 แห่ง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต การลงทุนที่สำคัญเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงในอนาคตมากขึ้น