แบรนด์ Sika คือ คุณภาพ นวัตกรรม และการบริการ

Sika เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยเอกลักษณ์ในทุกกลุ่มตลาดเป้าหมายและด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Sika คือ ตราสินค้า

การสร้างแบรนด์ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและสอดคล้องกับคุณค่าที่ตั้งไว้  ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยอมรับในช่วงต้นของประวัติศาสตร์ของ Sika โดยผู้ก่อตั้ง Kaspar Winkler ผู้ตั้งชื่อบริษัทและออกแบบโลโก้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตั้งแต่มีการก่อตั้ง  โลโก้มีความแข็งแกร่งและสืบต่อเนื่องกันมาจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า คือ นวัตกรรม คุณภาพ และบริการ เมื่อรวมคำพูดและภาพเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของทั่วโลกในระหว่างการขยายธุรกิจของกลุ่มซิก้าเป็นเวลานานหลายสิบปี มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกเขตแดนทางวัฒนธรรม ลูกค้าทั่วโลกสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณภาพและบริการจาก Sika ทุกที่ที่พบเห็นโลโก้ของ Sika

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั่วโลก

Sika ตระหนักถึงตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการใช้โลโก้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทที่สอดคล้องและเป็นมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดSika ติดอันดับ 39 ใน Interbrand's Best Swiss Brands ในปี พ.ศ. 2559 Sika มีตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ซิก้า 833 รายการ  เช่น Sika®ViscoCrete®, SikaBond® หรือ Sikaflex® เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ดังนั้นบทบาทสำคัญของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในฐานะงานด้านการจัดการจึงมีผลทั้งในระดับกลุ่มและระดับท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น ในปี 2016 Sika ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมด 10,911 แห่งใน 165 ประเทศ Sika ได้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิด

เอกลักษณ์ขององค์กร

การเปิดตัวเอกลักษณ์องค์กรของซิก้าที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2556 ทำให้ บริษัทฯ มีรูปลักษณ์ดูสดใสและทันสมัย จุดมุ่งหมายของกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร คือ เพื่อให้บรรลุจุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์โดยใช้หลักเกณฑ์การออกแบบของบริษัทที่เหมือนกัน องค์ประกอบเพิ่มเติมของหลักเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 โดยเน้นที่รูปแบบการจัดบรรจุภัณฑ์และการปรับปรุงแอพพลิเคชันบนเว็บ

งานก่อสร้าง เชื่อใจได้

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556 Sika ได้รวมสโลแกนใหม่ "Building Trust" เข้าไว้ในกลยุทธ์การสื่อสารของบริษัทฯ คำว่า "การก่อสร้าง" เป็นการแสดงออกถึงขอบเขตทางธุรกิจหลักของ Sika และงานของลูกค้า เช่น เป็นผู้สร้างสะพานหรือผู้ผลิตรถยนต์ คำพูดภาษาอังกฤษยังพ้องกับภาษาเยอรมันในเรื่องอักษรและความหมายของคำ "bilden" (การสร้าง) ในอีกทางหมายถึงการสร้าง การออกแบบ โครงสร้างและการพัฒนา คำเดียวจึงเชื่อมโยงความสามารถหลักทั้งหมดของ Sika และลูกค้าของบริษัทฯ

ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลมาจากคุณภาพการทำงานของซิก้าและผลจากพลังแห่งนวัตกรรมและความเพียรของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้อยู่คงที่ แต่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยต้องมีการปลูกฝังอย่างจริงจัง แบรนด์ Sika ดำรงอยู่และเติบโตด้วยการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าของบริษัท