องค์ประกอบที่สำคัญซึ่งทำให้การวิจัยและการพัฒนาของซิก้าประสบความสำเร็จคือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความสามารถหลักที่ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไวัอย่างชัดเจน ความสามารถดังกล่าวได้แก่ การยาแนวรอยต่อ การติดยึด การเสริมความแข็งแรง การลดเสียงรบกวน และการปกป้องโครงสร้างรับน้ำหนักในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสากรรมการผลิต

การยาแนวรอยต่อ

การยาแนวรอยต่อช่วยลดปริมาณของก๊าซและของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในโพรงหรือซอกของวัสดุ การกระจายและถ่ายเทความร้อนหรือความเย็น ช่วยปกป้องหลังคาแบบราบขนาดใหญ่ อุโมงค์ที่ซับซ้อน อ่างเก็บน้ำที่เสียหายได้ง่าย และด้านหน้าอาคารที่สวยงามให้ทนทั้งลมและฝน สร้างความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศและการสั่นสะเทือน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับห้องที่อยู่ในอาคารเหล่านั้นอีกด้วย

การติดยึด

การติดยึดเป็นการนำเอาวัสดุที่แตกต่างกันมาติดยึดเข้าด้วยกันอย่างถาวร เพื่อให้ความยืดหยุ่นและปลอดภัย ในปัจจุบัน รถยนต์ หน้าต่าง หรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอนกรีตของสะพานน้ำหนักหลายตันต่างก็ถูกเชื่อมติดกันด้วยกระบวนการแบบใหม่นี้ เทคโนโลยีการติดยึดวัสดุของซิก้าเพิ่มความปลอดภัยให้กับชิ้นงานและเพิ่มอิสระให้กับการออกแบบ ในขณะเดียวกัน ยังช่วยลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอีกด้วย

การลดเสียงรบกวน

วัสดุดูดซับเสียงจะช่วยลดการสั่นสะเทือนของคลื่นทุกช่วงความยาวคลื่นในวัตถุแบบติดอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ ช่วยลดเสียงสะท้อนและการปล่อยเสียงรบกวนในโครงสร้างรับน้ำหนักและช่องว่างของโครงสร้าง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ด้านในของยานพาหนะ เช่น ในรถยนต์ รถประจำทาง หรือเรือสำราญ ปราศจากเสียงรบกวน ช่วยเพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้งาน

การเสริมความแข็งแรง

การเสริมความแข็งแรงเป็นการเสริมความสามารถแบกรับน้ำหนักของโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ตามตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่กรอบหน้าต่างน้ำหนักเบา ตัวรถแบบทนทานต่อการชน ไปจนถึงสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ วัสดุเสริมแรงช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างรับน้ำหนักที่มีอยู่เดิม หรือเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างใหม่

การปกป้อง

การปกป้องช่วยเพิ่มความทนทานให้แก่โครงสร้างรับน้ำหนัก ในขณะเดียวกันก็ดูแลรักษาเนื้อวัสดุของวัตถุเดิมหรือที่สร้างขึ้นใหม่ ซิก้าให้ความมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้การปกป้องที่ยั่งยืนแก่โครงสร้างเหล็กกล้าและคอนกรีตจากสภาพอากาศเลวร้าย สารเคมี มลภาวะ และไฟ