มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์

ซิก้าเป็นบริษัทผู้นำในการผลิตและการพัฒนาเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ สำหรับงานยาแนว  งานยึดติด, งานลดเสียงรบกวน, งานเสริมแรง งานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์  โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต

ซิก้าพัฒนาและจำหน่ายน้ำยาและสารผสมคอนกรีต เพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต ซีเมนต์ และซีเมนต์มอร์ต้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีตสดให้มีความสามารถในการเทของคอนกรีตที่ดีขึ้นและนานขึ้น เร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้น และช่วงปลาย ให้คอนกรีตมีความทนทานมากขึ้น ความต้องการของน้ำยาผสมคอนกรีตในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเพราะตลาดมีความต้องการคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนซีเมนต์ที่มากขึ้น

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานกันซึม

ผลิตภัณฑ์ของซิก้าครอบคลุมเทคโนโลยีทุกด้านที่นำมาใช้ในงานกันซึมใต้ดิน ได้แก่ ระบบกันซึมแบบแผ่นเมมเบรน ระบบกันซึมชนิดทาเคลือบ น้ำยาผสมคอนกรีตกันซึม ระบบยาแนวรอยต่อ มอร์ต้าสำหรับงานกันซึม ระบบอัดฉีด และระบบเคลือบผิว งานหลักๆ ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ งานชั้นใต้ดิน งานที่จอดรถชั้นใต้ดิน งานอุโมงค์ และงานโครงสร้างที่ใช้ในการกักเก็บน้ำทุกชนิด (อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ) งานระบบกันซึมในปัจจุบันกำลังเผชิญกับข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของความคงทน ความง่ายในการใช้งาน และการบริหารจัดการต้นทุนโดยรวม ดังนั้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มผู้เชี่ยวชญระบบงานกันซึมหลังคา

ซิก้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับงานหลังคาแนวราบ ทั้งที่เป็นแบบแผ่นเมมเบรน หรือแบบทาเคลือบ ชนิดยืดหยุ่น ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในกลุ่มนี้ มีปัจจัยมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบหลังคาเขียว หลังคาสะท้อนแสงกันความร้อนและหลังคาโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งล้วนแต่ช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง ในขณะที่โครงการปรับปรุงอาคารใหม่ยังคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในตลาดที่พัฒนาแล้ว โครงการใหม่ๆ ก็กำลังหันมาให้ความสนใจกับระบบหลังคาที่มีคุณภาพสูงขึ้น

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานพื้น

ผลิตภัณฑ์งานพื้นของซิก้าครอบคลุมถึงระบบเคลือบผิวของพื้นทุกประเภทที่ใช้ในอาคารอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น โรงงานผลิตยา และอาหาร สถาบันการศึกษา พื้นอาคารจอดรถ และโครงการที่พักอาศัย คุณสมบัติของพื้นในแต่ละตลาดดังกล่าวมีความแตกต่างกันไป เช่น คุณสมบัติที่ทนทานต่อการสึกหรอทางกล คุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิต คุณสมบัติที่ทนต่อการลื่น คุณสมบัติที่ทนต่อสารเคมีหรือไฟ และคุณสมบัติในเรื่องความสวยงาม แนวโน้มหลักในตลาดระบบพื้น ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องระบบที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ปริมาณงานทางด้านการปรับปรุงอาคารที่เพิ่มมากขึ้น และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานยาแนวรอยต่อ และงานติดยึด

ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อ และงานติดยึดชนิดยืดหยุ่นคุณภาพสูงที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการในงานก่อสร้าง ความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีผลมาจากการให้ความสำคัญต่อการสร้างอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงาน ความหลากหลายของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปริมาณโครงการตึกสูงที่เพิ่มขึ้น และการให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต

ซิก้ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานซ่อมแซม ซึ่งรวมถึง ผลิตภํณฑ์สำหรับงานฉาบซ่อม งานเคลือบป้องกันคอนกรีต งานเกร๊าท์ และงานเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง ตลาดมีความต้องการของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ลูกค้าต่างก็คาดหวังในผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมาตรฐานสากล แนวโน้มที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขึ้นเป็นผลมาจากจำนวนโครงการปรับปรุงอาคารและโครงสร้างในงานสาธารณูปโภค (คมนาคม น้ำ พลังงาน) ที่มีมากขึ้น

กลุ่มผู้ประกอบการกาวอุตสาหกรรม

ซิก้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ให้กับตลาดในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ และอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (วัสดุสำหรับติดและยึดงานโครงสร้าง วัสดุติดกระจก ระบบลดเสียงรบกวน ระบบเสริมความแข็งแรง) อุตสาหกรรมงานซ่อมรถยนต์ (งานเปลี่ยนกระจกรถยนต์ งานซ่อมตัวถัง) พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม) และการตกแต่งอาคาร (โครงสร้างผนังกระจก วัสดุยาแนวกระจกกันความร้อน) ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ทางด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยในการออกแบบยานยนต์น้ำหนักเบา นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนอีกด้วย