ซิก้า ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการลดผลกระทบที่เกิดจากการผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้งานผลินภัณฑ์ บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ "Jr.Less Impact School" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ โดยซิก้าได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้วยเศษเหลือทิ้งจากทราย และซีเมนต์ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์จากส่วนวิศวกรรม เพื่อทำของเล่นให้แก่น้องๆ จากเศษโลหะเหลือใช้ นอกจากนี้ซิก้ายังมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและเราได้สอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย

yes
yes