30 ปี ซิก้าประเทศไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ซิก้า ประเทศไทย คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา  

yes
yes
yes
yes