กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

  • กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

    กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

    ซิก้ามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ ระบบ และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาว และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ