การสร้างมูลค่าเพิ่ม - การลดผลกระทบ

 • ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

  ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

  "หนึ่งในเป้าหมายของซิก้าคือการเร่งสร้างองค์กรในตลาดเกิดใหม่ Sika มุ่งเน้นไปที่ประเทศในแอฟริกาและลูกค้าคาดหวังว่าจะมีการผลิตในท้องถิ่น ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและการสนับสนุนด้านเทคนิคในท้องถิ่นและการฝึกอบรม"

  Jean Des Martres, AREA Manager Africa

 • การแก้ไขอย่างยั่งยืน

  การแก้ไขอย่างยั่งยืน

  "ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุยาวนานดีกับภาวะสิ่งแวดล้อม ทำให้การก่อสร้างมีความยั่งยืน การรับรองประสิทธิภาพการผลิตที่ยั่งยืนด้วยข้อมูลผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม (EPD) เป็นมูลค่าเพิ่มสำหรับลูกค้าของเรา"

  Wolfgang Ackerl, Senior Sales Manager Sika Austria

 • ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

  ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

  "Sika มีส่วนร่วมในโครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านมนุษยธรรม ไม่ว่าจะผ่านองค์กรระหว่างประเทศหรือทำเองโดยตรง"

  Boonprasith Suthinee, Head of Marketing Sika Thailand

 • พลังงาน

  พลังงาน

  "อนาคตของธุรกิจของเราจะไม่เพียง แต่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราด้วย"

  Christoph Ganz, Regional Manager North America, Member of Group Management

 • น้ำและของเสีย

  น้ำและของเสีย

  "ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมของบริษัทฯ ของเรา วัตถุประสงค์โดยรวม คือ การเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและตลาดของเราควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน"

  Angel Gonzalez Lucas, General Manager Sika Spain

 • ความปลอดภัย

  ความปลอดภัย

  "คุณภาพและความปลอดภัยในการปฎิบัติงานได้ขยายออกไปจากรากฐานการผลิตจนถึงห่วงโซ่แห่งคุณค่า"

  Wansheng Du (left), Head Regional Quality & EHS Asia Pacific