ปลูกปะการังด้วยก้อนปูน

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายฝั่งและการปลูกปะการังเขากวาง

เนื่องจากปะการังเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกป้องของโครงสร้างที่เป็นหินปูน สัตว์เหล่านี้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผิวน้ำมาสร้างโครงสร้างภายนอกเพื่อป้องกันตนเอง ด้วยเหตุนี้ ปะการังจึงมีประโยชน์ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริเวณพื้นผิวโลก ซึ่งช่วยลดปัญหาปฏิกิริยาเรือนกระจก ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกด้วย โดย บ.ซิก้า ได้มอบก้อนปูนและผงปูนหลังจากผ่านกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัน  สำหรับทำบ้านปะการัง รวมถึงใช้เป็นที่ยึดเพื่อให้กิ่งอ่อนแข็งแรง พร้อมเจริญเติบโตต่อไป