แลงโก้ เป็นแบรนด์เคมีภัณฑ์ก่อสร้างชั้นนำโดยบริษัทซิก้า ซึ่งได้ขยายตลาดไปหลายประเทศทั่วโลก สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับ
การก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคาร เรามุ่งเน้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
แลงโก้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล