LANKO 607 POLYSULPHIDE

วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลีซัลไฟด์

LANKO 607 POLYSULPHIDE เป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลีซัลไฟด์ ชนิดสองส่วนผสม สำหรับขนาดร่องกว้าง 5 - 50 มม.

  • ทนทานต่อเชื้อเพลิง สารเคมี และน้ำเกลือ
  • สามารถทาสีทับได้
  • มีความยืดหยุ่นตัวสูง