ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์

ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์

งานยาแนวรอยต่อ

ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อประสิทธิภาพดีเยี่ยมของซิก้า เหมาะสำหรับงานยาแนวรอยต่อบนพื้นผิวต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบตามข้อกำหนดของผู้ผลิต และประกอบรถยนต์

งานติดยึดชิ้นส่วน

ผลิตภัณฑ์กาวติดยึดแบบยืดหยุ่นของซิก้าด้วยประสิทธิภาพการติดยึดที่มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวต่าง ๆ ไม่ต้องอาศัยขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ซับซ้อน และออกแบบตามข้อกำหนดของผู้ผลิต และประกอบรถยนต์

งานปิดช่องว่างในรถยนต์

งานเคลือบผิวป้องกันใต้ท้องรถ

งานเคลือบผิวป้องกันเศษหินกระทบ