งานประกอบหน้าต่าง

งานประกอบหน้าต่าง

กรอบหน้าต่างประเภทพลาสติก

การติดยึดกระจกเข้ากับกรอบหน้าต่างซึ่งทำจากวัสดุประเภทพลาสติกนั้น สามารถช่วยให้หน้าต่างมีความแข็งแรง และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น การใช้เทคนิคติดยึดทำให้หน้าต่างมีความสามารถในการคงรูปมากขึ้นแม้ว่าจะไม่มีเหล็กเสริมความแข็งแีรงก็ตาม นอกจากนี้ จากการใช้เทคโนโลยีการติดยึดนี้ จะให้อิสระในการออกแบบ  ทำให้กรอบหน้าต่างจะไม่ถูกจำกัดการออกแบบจากขนาดของเหล็กเสริมความแข็งแรงอีกต่อไป และอาจออกแบบโครงสร้างกรอบหน้าต่างให้บางลง และมีขนาดใหญ่มากได้อีกด้วย โดยกรอบหน้าต่างสามารถรองรับกรอบกระจกความสูง 2.5 เมตร และมีน้ำหนักสูงสุด 130 กิโลกรัม ในขณะที่การติดยึดกระจกเข้ากับกรอบหน้าต่างโดยตรง จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการใช้กรอบกระจกหน้าต่างได้  ด้วยวิธีนี้ การปรับกรอบบานหน้าต่างหน้างาน จึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน เพราะการลดขนาดของกรอบหน้าต่าง ช่วยให้มีพื้นที่สำหรับติดตั้งกระจกมากขึ้น เพิ่มช่องทางให้แสงแดดผ่าน และทำให้บานหน้าต่างช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าเิดิม อนึ่ง การติดตั้งกระจกบานหน้าต่างพลาสติกเป็นงานที่ต้องทำด้วยมือ   แต่การนำเทคโนโลยีแบบติดยึดมาใช้  จะทำให้สามารถนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาทำงานแทนได้  โดยการติดตั้งกระจกแบบอัตโนมัติ  และการลดปริมาณการใช้เหล็กในโครงสร้างกรอบหน้าต่างลง จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่ผู้ผลิตได้

 

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

กรอบหน้าต่างประเภทไม้ หรือไม้ผสมอลูมิเนียม

เทคโนโลยีการติดยึดกระจกเข้ากับโครงสร้างโดยตรง  ทำให้หน้าต่างไม้/อะลูมิเนียมกลายเป็นที่ต้องการของตลาด หลายทศวรรษที่ผ่านมา หน้าต่างไม้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับหน้าต่างพลาสติก เนื่องจาก อายุการใช้งานที่ยาวนานของหน้าต่างไม้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังต้องทาสีหน้าต่างเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันการผุหน้าต่าง แต่เมื่อมีการนำอะลูมิเนียมมาห่อหุ้ม หน้าต่างไม้จึงมีความทนทานต่อสภาพอากาศตามธรรมชาติ  นี่คือเหตุผลว่าทำไมหน้าต่างไม้/อะลูมิเนียมจึงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน้าต่างชนิดนี้มีราคาสูงกว่าหน้าต่างไม้ หรือหน้าต่างพลาสติก จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และราคาสูงไปโดยปริยาย สำหรับหน้าต่างไม้นั้น เทคโนโลยีการติดยึดช่วยเพิ่มคุณสมบัติของกระจกในการปกป้องไม้จากสภาพอากาศภายนอก โดยกระจกจะถูกนำไปยึดติดทับกรอบบานหน้าต่าง วิธีนี้นอกจากช่วยประหยัดเวลาแล้วยังประหยัดวัสดุอีกด้วย

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

กรอบหน้าต่างประเภทอลูมิเนียม

การติดยึดกระจกเข้ากับโครงสร้างหน้าต่างอะลูมิเนียม จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการปกป้อง และลดค่าใช้จ่ายลง เพื่อให้หน้าต่างมีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงานตามข้อกฎหมายทั้งในปัจจุบัน และอนาคต หน้าต่างอะลูมิเนียมสมัยใหม่จึงมีส่วนผสมพลาสติกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อน โครงสร้างกรอบหน้าต่างที่กันความร้อนได้ดีประกอบด้วยชิ้นส่วนจำนวนมาก ในขณะที่ความต้องการที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ยังเป็นปัจจัยที่เพิ่มความซับซ้อน และทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เทคโนโลยีการติดยึดสำหรับหน้าต่างอะลูมิเนียมได้มีการนำเอากระจกฉนวนมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนให้กับกรอบหน้าต่าง ฉนวนกันความร้อนซึ่งมีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้ดีกว่าจะถูกนำมาปิดทับกรอบบานหน้าต่าง ดังนั้น หน้าต่างอะลูมิเนียมจึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

งานติดยึดกระจกเข้ากับโครงสร้าง

การติดยึดกระจกเข้ากับโครงสร้างกรอบหน้าต่างในบ้านโดยตรง ทำให้ผู้ผลิตหน้าต่าง  และผู้ใช้งานได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก  กาวติดยึดโครงสร้างจะดึงความแข็งแรงของกระจกมาเสริมความแข็งแรง และพยุงกรอบบานหน้าต่าง   วิธีนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบ  และลดการใช้เหล็กเสริมเพิ่มเติมในกรอบหน้าต่าง รวมทั้งช่วยลดขนาดของกรอบบ้านหน้าต่างอีกด้วย  ผลที่ได้ก็คือ แสงแดดส่องเข้ามาในอาคารได้มากขึ้น นอกจากนี้ ระบบติดยึดนี้ยังช่วยให้หน้าต่างคงรูปได้มากกว่า เนื่องจาก ไม่ต้องเจาะช่องยึดกระจกบนกรอบบานหน้าต่าง ดังนั้น กระจกจึงยึดติดกับหน้าต่างอย่างมั่นคง ในขณะที่การติดยึดกระจกทั้งสี่ด้าน ช่วยป้องกันไม่ใช้กระจกเลื่อนตัว หรือทำให้กรอบบานหน้าต่างบิดเบี้ยวผิดรูป

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ