งานประกอบประตูสำเร็จรูป

งานประกอบประตูสำเร็จรูป

งานผลิตประตูสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SikaMelt และ SikaForce เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตบานประตู เนื่องจาก มีคุณสมบัติในการติดยึดพื้นผิวได้หลากหลาย รวมถึงพื้นผิวพลาสติก โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาทางรองพื้นเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Sikaflex เหมาะสำหรับใช้ในการติดยึดกระจกในอาคาร และการติดตั้งกรอบประตู ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SikaFast เหมาะสำหรับใช้ในการประกอบโครงสร้างกรอบประตูก่อนการติดตั้งบานประตู

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ