งานติดตั้งแผ่นผนังและอื่นๆ

งานติตั้งแผ่นผนังและอื่นๆ

ผนังฉนวนกันความร้อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaForce เป็นผลิตภัณฑ์โพลียูเรเทนประเภทหนึ่ง หรือสองส่วนผสมสำหรับการใช้งานในโรงงานผลิตแผ่นผนังฉนวนในระบบเครื่องจักรที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง และด้วยแรงงาน การผสมผสานของการแห้งตัวอย่างรวดเร็ว และการมีช่วงเวลายาวนานให้สามารถทำงานได้ โดยให้ผลผลิตสูง และอัตราการสิ้นเปลืองน้อยในระหว่างการผลิต ผ่านการรับรองการทนไฟในระดับ A2 ของมาตรฐานยุโรป ผลิตภัณฑ์ SikaForce มีคุณสมบัติในการใช้งานดีเยี่ยม สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี ด้วยการยิงเป็นเส้น พ่น หรืออัดฉีดลงบนชิ้นงานได้

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

ประตูสำเร็จรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaMelt และ SikaForce ทั้งสองผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตประตูสำเร็จรูป เนื่องจากความสามารถในการติดยึดพื้นผิวที่หลากหลาย รวมถึงวัสดุประเภทพลาสติกด้วย โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นผิวก่อน ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex นั้น เหมาะสำหรับงานติดตั้งกรอบประตู และชิ้นส่วนประเภทกระจกได้ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaFast เหมาะสำหรับใช้ในงานประกอบโครงสร้างของกรอบประตูก่อนงานติดตั้ง

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

หลังคา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaForce เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งส่วน และสองส่วนผสมซึ่งเหมาะกับการใช้ในงานผลิตแผงหลังคาฉนวนโดยสามารถใช้ในงานติดยึดได้ทั้งระบบการใช้เครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่อง และด้วยแรงงาน  กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sika Trocal หรือ Sarnafil นั้นเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นกันซึมเหมาสำหรับการใช้งานทั้งในการผลิตที่โรงงาน หรือการติดตั้งที่หน้างาน

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

ผนังเพื่องานตกแต่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaMelt และ SikaForce เหมาะสำหรับการใช้ในงานผลิตผนังเพื่องานตกแต่ง ซึ่งมีการใช้วัสดุหลากหลายประเภทนำมาผสมผสานกันในการผลิตแผ่นผนังสำหรับงานประดับตกแต่ง คุณสมบัติที่แห้งตัวอย่างรวดเร็วของ SikaMelt และค่าความแข็งแรงทางกลสูงของ SikaForce ช่วยแก้ไขปัญหาในการผลิตทั้งหมด ช่วยให้ผนังมีน้ำหนักเบา ตลอดจนมีประสิทธิภาพในการติดยึดสูง

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ