งานผลิต และประกอบรถประจำทางและรถโดยสารปรับอากาศ

งานผลิตและประกอบรถประจำทางและรถโดยสารปรับอากาศ

งานตัวถัง

ผู้ผลิต และประกอบรถประจำทาง และรถโดยสาร จำเป็นต้องใช้วัสดุหลากหลายประเภท และมีหลายขั้นตอนในการประกอบโครงสร้างตัวถัง ซิก้าคิดค้นเทคโนโลยี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถนำมาใช้ในลักษณะงานที่หลากหลาย และท้าทายได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ยาแนว และติดยึดของซิก้าสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการติดยึดอื่น ๆ โดยไม่ยุ่งยาก  นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยียาแนวรอยต่อ และการติดยึดโครงสร้างยังมีข้อดีอีกหลายประการเช่น เพิ่มความยืดหยุ่น ความทนทาน และลดเวลาในขั้นตอนของงานเชื่อมโครงสร้าง เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex เป็นกาวยาแนวรอยต่อแบบส่วนผสมเดียวที่ใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติการทำงานที่ดี  ในขณะที่ กาวติดยึด และวัสดุยาแนวรอยต่องานตัวถังในชื่อ SikaPower เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งตัวโดยใช้ความร้อน มีทั้งแบบหนึ่งส่วนผสม หรือสองส่วนผสม (Hybrid Technology) กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaPower สามารถตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ป้องกันการหลุดล่อน ยาแนวรอยตะเข็บ การติดยึดโครงสร้าง และการติดยึดเพื่อลดแรงกระแทกจากการชน เป็นต้น

งานพื้น แผงด้านข้าง และช่องเก็บสัมภาระ

ผู้ประกอบการรถประจำทาง และรถโดยสารคาดหวังว่ายานพาหนะจะมีความทนทานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความทนทานต่อแรงอัด อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็ว และการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซิก้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ติดยึดแบบยืดหยุ่นสำหรับการประกอบพื้น และแผงด้านข้าง เพื่อให้ผู้ผลิต และประกอบรถประจำทาง และรถโดยสารสามารถรับมือกับความต้องการอันท้าทายนี้ได้ อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex ผลิตภัณฑ์แบบส่วนผสมเดียวที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง สำหรับ Sikaflex Hybrid Technology นำคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงระบบโพลียูรีเทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex มาใช้ผสมผสาน เพื่อลดขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ติดยึดโครงสร้างสองส่วนผสมในชื่อ SikaFast และ ADP (Acrylic Double Performance) ช่วยให้ตัวรถมีความแข็งแรงสูง ป้องกันแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และไม่ต้องใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ยุ่งยาก

งานติดตั้งกระจก

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซิก้าคิดค้นผลิตภัณฑ์กาวติดยึด และวัสดุยาแนวรอยต่อสำหรับธุรกิจผลิต และประกอบรถโดยสาร รถบรรทุก และรถไฟ เหมาะสำหรับงานยาแนวรอยต่อ งานติดยึด และงานติดตั้งกระจก ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้งาน โดยสามารถเลือกใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวได้สองแบบ คือใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และแบบเตรียมพื้นผิวด้วยมือ โดยไม่ต้องทาน้ำยารองพื้นก่อน วิธีนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก และลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตลง
ซิก้ามีเทคโนโลยีติดยึดหลากหลายที่เหมาะกับงานติดตั้งกระจกทุกประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex สามารถใช้งานได้ทั้งแบบร้อน อุ่น และเย็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex เอกสิทธิ์เฉพาะของซิก้าที่มีคุณสมบัติที่สามารถยึดให้กระจกติดอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่ยึดกระจกไว้ออกได้ เช่น ตัวหนีบกระจก อุปกรณ์จับ/ยึดกระจก หรือเทปกาว เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex ยังเป็นสื่อนำไฟฟ้าต่ำ ซึ่งช่วยลดการกัดกร่อนแบบ Galvanic และการสูญเสียสัญญาณของจานดาวเทียมอีกด้วย

การตกแต่งภายใน

ที่ผ่านมา ผู้ขับขี่สามารถขับขี่ยานพาหนะในห้องโดยสารที่สะดวกสบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งเกิดจากการนำวัสดุประเภทพลาสติก และผ้ามาตกแต่งภายในห้องโดยสารในรูปแบบที่หลากหลายนั่นเอง นอกจากนี้ ความต้องการชิ้นส่วนตกแต่งภายในสูงขึ้น ด้วยข้อกำหนดในเรื่องอุณหภูมิในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ลดการปล่อยมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ผลิตมีความต้องการลดต้นทุนชิ้นส่วน และเวลาในการผลิตลง ซิก้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งสูตรละลายด้วยความร้อน สูตรใช้ตัวทำละลาย และสูตรน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติติดยึดพื้นผิวต่าง ๆ ได้หลายชนิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaMelt, SikaTherm และ SikaSense เหมาะสำหรับใช้เคลือบ และติดยึดชิ้นส่วนตกแต่งภายในหลายชนิด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaMelt เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิว และกระบวนการต่าง ๆ มีคุณสมบัติให้ค่าความแข็งแรงเริ่มต้น (Initial Green Strength) ที่ดี โดยไม่ต้องทาน้ำยารองพื้นบนพื้นผิว เหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนแบบรวดเร็ว กลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรน้ำในชื่อ SikaTherm เป็นโพลียูรีเทนแบบหนึ่ง และสองส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับทำงานด้วยมือ หรือเครื่องจักร SikaTherm เหมาะสำหรับการเคลือบผิวแบบสูญญากาศ หรือแบบใช้ความดัน มีคุณสมบัติทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนานตามมาตรฐานสูงสุด ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaSense เป็นกาวติดยึดที่ใช้ตัวทำละลายแบบดั้งเดิม ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นกาวติดยึดประสิทธิภาพสูง ใช้สำหรับเทป และวัสดุลดเสียง

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

การจัดการเสียงรบกวน

ข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงทั้งภายใน   และภายนอกของยานพาหนะเข้มงวดมากขึ้น ซิก้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สองชนิดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการดูดซับแรงสั่นสะเทือนภายในตัวรถ  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaBaffle ซึ่งทำจากเทอร์โมพลาสติกหล่อขึ้นรูป หรือยางอัดรีดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดี SikaBaffle เมื่อยิงเข้าไปภายในโครงสร้างของตัวรถในขั้นตอนการประกอบตัวรถ และจะถูกทำให้ขยายตัวเมื่อรถอยู่ในเตาอบ E-Coat/KTL
กลุ่มผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวในชื่อ SikaDamp ซึ่งเป็นแผ่นลดเสียงสองชั้นน้ำหนักเบาที่ทำจากวัสดุประเภท Butyl สำหรับใช้ในการดูดซับเสียงในแผงตัวรถ และสามารถใช้ลดเสียงได้หลายระดับ เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ ในการใช้งานแผ่น SikaDamp จะต้องใช้เครื่องจักรอัดให้มีขนาด และรูปร่างตามต้องการ
นอกจากนี้ วัสดุยาแนวรอยต่อโพลียูรีเทนแบบส่วนผสมเดียว  และแบบผสมยังถูกนำมาใช้ในการขั้นตอนการตกแต่ง   ซึ่งมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการป้องกันความชื้น และเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสาร

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ
ส่ง e-mail