งานผลิต และประกอบรถไฟ

งานผลิตและประกอบรถไฟ

งานติดตั้งกระจก

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซิก้าได้มอบผลิตภัณฑ์กาวติดยึด และวัสดุยาแนวรอยต่อให้แก่ผู้ผลิต และประกอบรถไฟ เพื่อนำมาใช้ในงานยาแนวรอยต่อ งานติดยึด และการติดตั้งกระจก

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

งานตกแต่งภายนอก

ผู้ผลิต   และประกอบรถไฟเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายที่ซับซ้อน   และหลากหลายจากการออกแบบ และประกอบระบบหลังคาและหน้ากากของรถไฟสมัยใหม่ ในการเลือกผลิตภัณฑ์ติดยึดจะต้องคำนึงถึงสภาวะการใช้งานที่เลวร้าย มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และโครงสร้างทางอากาศพลศาสตร์ภายในยานพาหนะด้วย

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

งานตกแต่งภายใน

การออกแบบอันทันสมัยสำหรับงานตกแต่งภายในตัวรถไฟ ทำให้ชิ้นส่วนตกแต่งจะต้องมีความทนทานสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อตอบสนองข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละวันอย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย ผู้ประกอบการรถไฟต้องการรถไฟที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้ เพื่อลดเวลาการหยุดทำงาน และแข่งขันด้านการบริการได้

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

การยาแนวรอยต่อ และวัสดุทนไฟ

ความสมบูรณ์ในการประกอบรถไฟเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความทนทานในระยะยาว การยาแนวรอยต่อที่แข็งแรง และกันน้ำได้ดีเยี่ยมจะช่วยปกป้องชิ้นส่วนที่เปราะบางอย่างเช่น ชุดสายไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่น ๆ ที่ติดตั้งใต้พื้นรถ และด้านหลังแผงด้านใน

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

งานติดตั้งวัสดุปูพื้น

รถไฟในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุปูพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นจำนวนมากในระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบาย มีการสั่นสะเทือนต่ำ และมีเสียงรบกวนน้อย  ซิก้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ติดยึดแบบยืดหยุ่นสำหรับงานติดตั้งวัสดุปูพื้นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการอำนวยความสะดวกด้วย

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ