พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางต่างกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เหมือนกัน นั่นคือการลดต้นทุน การปรับกระบวนการให้เหมาะสม และการทำงานของระบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ ซิก้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ติดยึดโครงสร้างสำหรับระบบติดตั้งแบบ Mounting รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับติดยึด และยาแนวรอยต่อสำหรับกล่องรวมสาย และระบบติดตั้งแบบ Thin Film แบบยืดหยุ่น โดยวิศวกรของซิก้ามีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของลูกค้า

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก

การลดต้นทุน และเพิ่มขนาดของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้ใหญ่ขึ้น แต่ต้องออกแบบให้เฟรมมีขนาดเล็กลงในขณะเดียวกันนั้นเป็นงานสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก ผลิตภัณฑ์กาวติดยึดที่หลากหลายของซิก้า ทำให้งานเหล่านี้กลายเป็นเรื่องง่าย ซิก้ามีผลิตภัณฑ์กาวติดยึด และยาแนวรอยต่อสำหรับการสร้างเฟรม บาร์เสริมความแข็งแรง และกล่องรวมสายที่มีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงอากาศ รังสียูวี และความร้อนสูง

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

การผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการ

ตลาดแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ภายนอกอาคาร และใต้หลังคานั้น จะต้องออกแบบได้อย่างมีอิสระสูง รวมทั้งต้องตรงตามตามลักษณะการใช้งานด้วย
ผลิตภัณฑ์จำนวนมากของซิก้าได้ผ่านการรับรอง และการทดสอบแล้วว่า สามารถใช้ได้กับด้านนอกของอาคาร และกระจกฉนวน ซึ่งตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

ความร้อนจากแสงอาทิตย์

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ ผู้ผลิตแผงคอลเล็คเตอร์หลายรายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตจากการผลิตด้วยมือทีละชิ้นมาใช้การผลิตแบบใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้คราวละมาก ๆ ผลิตภัณฑ์ติดยึดจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดทีสามารถลดความซับซ้อนของขั้นตอนนี้ ประหยัดวัสดุ และเพิ่มความทนทาน นอกเหนือจากประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์ติดยึดของ ซิก้า ยังทนทานต่อสภาพอากาศเลวร้ายอีกด้วย

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสง

ในการผลิตระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของกระจกมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด นอกจากนี้ ความท้าทายทางเทคนิคที่แท้จริงของระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงอยู่ที่สภาพการทำงานที่เลวร้าย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำ หรือสูงเกินไป รังสียูวีเข้มข้น และกระแสลมแรง เป็นต้น
ด้วยผลิตภัณฑ์ติดยึดโครงสร้างที่หลากหลายของซิก้า ซึ่งสามารถรองรับสภาพการทำงานอย่างหนักหน่วง และมีคุณสมบัติที่ยอมให้ชิ้นส่วนประกอบสามารถเคลื่อนที่ได้ ทำให้ความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนอง

กรุณาติดต่อซิก้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ