งานประกอบรถกู้ภัยฉุกเฉิน

งานประกอบรถกู้ภัยฉุกเฉิน

งานประกอบ และติดตั้งโครงสร้าง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตรถกู้ภัยฉุกเฉินได้เปลี่ยนแปลงไป  ได้มีการนำอะลูมิเนียม และไฟเบอร์กลาสมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจาก ผู้ผลิต และประกอบรถกู้ภัยฉุกเฉินต้องการลดน้ำหนักของตัวรถลง และเพิ่มความแข็งแรง รวมทั้งความปลอดภัยให้มากขึ้น

ซิก้าคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานประกอบ และติดตั้งโครงสร้าง ได้แก่ SikaForce กาวติดยึดโพลียูรีเทนแบบสองส่วนผสม ที่มีความแข็งแรงสูง มีความยืดหยุ่นที่ดี และสามารถแห้งตัวในอุณหภูมิห้อง หรืออาจใช้อุณหภูมิสูงเพื่อเร่งให้แห้งตัวเร็วได้เช่นกัน ผลิตภัณฑ์กาวติดยึด และวัสดุยาแนวรอยต่อในชื่อ Sikaflex ที่ผสมผสานการใช้งานง่าย ประสิทธิภาพการยึดติดดีเยี่ยม และความทนทานสูง Sikaflex Hybrid Technology (จากเทคโนโลยี Silane Terminated Polymer ของซิก้า) ที่ผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex แบบดั้งเดิมและเพิ่มคุณประโยชน์ ได้แก่ การลดขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว และการเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ติดยึดแบบสองส่วนผสมในชื่อ SikaFast ที่มีความแข็งแรงสูง แห้งตัวอย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์แบบ โดยที่ไม่ต้องใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ยุ่งยาก

งานติดตั้ง และยาแนวรอยต่อกระจก

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซิก้าคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการติดยึด และการยาแนวรอยต่อกระจกให้แก่ผู้ผลิต และประกอบยานพาหนะ ได้แก่ รถบ้าน รถคาราวาน รถประจำทาง รถโดยสาร รถบรรทุก รถไฟ รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้งาน โดยสามารถเลือกใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวได้สองแบบ คือใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และแบบเตรียมพื้นผิวด้วยมือ โดยไม่ต้องทาน้ำยารองพื้นก่อน วิธีนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก และลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตลง

ซิก้ามีเทคโนโลยีติดยึดหลากหลายที่เหมาะกับงานติดตั้งกระจกทุกประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex สามารถใช้งานได้ทั้งแบบร้อน อุ่น และเย็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex เอกสิทธิ์เฉพาะของซิก้าที่มีคุณสมบัติที่สามารถยึดให้กระจกติดอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่ยึดกระจกไว้ออกได้ เช่น ตัวหนีบกระจก อุปกรณ์จับ/ยึดกระจก หรือเทปกาว เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex ยังเป็นสื่อนำไฟฟ้าต่ำ ซึ่งช่วยลดการกัดกร่อนแบบ Galvanic นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaTack-Plus Booster ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเชิงกลเป็นเยี่ยม และแห้งตัวได้เร็วที่สุด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแตกต่างจากน้ำยาสองส่วนผสมแบบดั้งเดิมตรงที่เป็นน้ำยาหนึ่งส่วนผสม ซึ่งแห้งตัวได้เร็ว ไม่ว่าจะเติมน้ำยาเร่งหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความปลอดภัยอีกด้วย