งานประกอบยานพาหนะเพื่อการเกษตร และการก่อสร้าง

งานประกอบยานพาหนะเพื่อการเกษตรและการก่อสร้าง

งานติดยึด และยาแนวรอยต่อห้องโดยสารก่อนการพ่นสี

ผู้ผลิต และประกอบยานพาหนะเพื่อการเกษตร และการก่อสร้าง มีขั้นตอนการผลิตและประกอบโครงสร้างห้องโดยสารที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงขั้นตอนการประกอบจะต้องลงน้ำยาป้องกันการสึกกร่อน และทาสีชั้นสุดท้ายให้สวยงามเสียก่อน โดยโครงสร้างของตัวรถจะต้องมีความแข็งแกร่ง ทนทานสูงสุด เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน

ซิก้าคิดค้นเทคโนโลยีด้านวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaPower ซึ่งเป็นกาวติดยึด และวัสดุยาแนวรอยต่อสำหรับงานตัวถัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่แห้งตัวโดยใช้ความร้อน แบบหนึ่งส่วนผสม หรือสองส่วนผสม สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีติดยึดอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย การใช้เทคโนโลยียาแนวรอยต่อ และการติดยึดโครงสร้างยังมีข้อดีอีกหลายประการ เช่น เพิ่มความยืดหยุ่น ความทนทาน และลดเวลาในการเชื่อมโครงสร้าง เป็นต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex ผลิตภัณฑ์แบบส่วนผสมเดียวที่ใช้งานง่าย อบที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้การประกอบชิ้นส่วน และการยาแนวรอยต่อมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex hot cure (HC) เป็นกาวติดยึด และยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทนแบบก่อตัวโดยใช้ความร้อน (HC) Sikaflex แห้งตัวเร็วเมื่อสัมผัสกับความร้อนในงานพ่นสี  นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์กาวติดยึดแบบสองส่วนผสมในชื่อ SikaFast ที่มีความแข็งแรงสูง แห้งตัวอย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ยุ่งยาก 

งานติดตั้ง และยาแนวรอยต่อกระจกแบบเปิด

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซิก้าคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการติดยึด และการยาแนวรอยต่อกระจกให้แก่ผู้ผลิต และประกอบยานพาหนะ ได้แก่ รถบ้าน รถคาราวาน รถประจำทาง รถโดยสาร รถบรรทุก รถไฟ รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้งาน โดยสามารถเลือกใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวได้สองแบบ คือใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และแบบเตรียมพื้นผิวด้วยมือ โดยไม่ต้องทาน้ำยารองพื้นก่อน วิธีนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก และลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตลง ซิก้ามีเทคโนโลยีติดยึดหลากหลายที่เหมาะกับงานติดตั้งกระจกทุกประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex สามารถใช้งานได้ทั้งแบบร้อน อุ่น และเย็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex เอกสิทธิ์เฉพาะของซิก้าที่มีคุณสมบัติที่สามารถยึดให้กระจกติดอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่ยึดกระจกไว้ออกได้ เช่น ตัวหนีบกระจก อุปกรณ์จับ/ยึดกระจก หรือเทปกาว เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex ยังเป็นสื่อนำไฟฟ้าต่ำ ซึ่งช่วยลดการกัดกร่อนแบบ Galvanic นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaTack-Plus Booster ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเชิงกลเป็นเยี่ยม และแห้งตัวได้เร็วที่สุด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแตกต่างจากน้ำยาสองส่วนผสมแบบดั้งเดิมตรงที่เป็นน้ำยาหนึ่งส่วนผสม ซึ่งแห้งตัวได้เร็ว ไม่ว่าจะเติมน้ำยาเร่งหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความปลอดภัยอีกด้วย

งานติดยึด และการยาแนวรอยต่อสำหรับงานตกแต่ง

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แนวคิดอากาศพลศาสตร์ และรูปแบบของยานพาหนะเพื่อการเกษตร และการก่อสร้างได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และการตกแต่งภายในระดับสูงขึ้นเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอุตสาหกรรมยานพาหนะเพื่อการเกษตร และการก่อสร้าง ได้มีการนำวัสดุประเภท Thermoset มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลให้การออกแบบ และการนำหลักอากาศพลศาสตร์มาใช้กับยานพาหนะพัฒนาไปอย่างมาก
ซิก้าได้พัฒนาวัสดุหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าความต้องการของลูกค้า และตอบสนองต่อการใช้งานอันท้าทายนี้ ได้แก่ กาวติดยึด และวัสดุยาแนวรอยต่อโพลียูรีเทนแบบส่วนผสมเดียวในชื่อ Sikaflex ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง สำหรับ Sikaflex Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโพลีเมอร์ชนิด Silan Terminated คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานที่ดีของโพลียูรีเทน Sikaflex ในขณะเดียวกันก็ลดขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaFast กาวติดยึดโครงสร้างอะคริลิกแบบสองส่วนผสมที่ทำให้ตัวรถมีความแข็งแรงสูง ป้องกันแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และไม่ต้องใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ยุ่งยาก นอกจากนี้ ยังมีกาวติดยึดโพลียูรีเทนแบบสองส่วนผสมในชื่อ SikaForce ที่มีความแข็งแรงสูง มีความยืดหยุ่นที่ดี และสามารถแข็งตัวในอุณหภูมิห้อง หรืออาจใช้อุณหภูมิสูงเพื่อเร่งการแห้งตัวได้เช่นกัน