งานประกอบยานพาหนะประเภทรถพ่วง

งานประกอบยานพาหนะประเภทรถพ่วง

การผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ในการผลิตชิ้นผนังด้านข้าง และด้านหลังรถ พื้น และโครงสร้างหลังคา ผู้ผลิตรถพ่วง และตู้คอนเทนเนอร์ จะใช้โลหะ ไม้ และไฟเบอร์กลาสมาทำเป็นฉนวน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในตลาดที่มีการแข่งขันสูง  การเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี และโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และช่วยประหยัดเชื้อเพลิง  อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีเชื่อมติดส่วนประกอบกับโครงสร้างแบบเก่า อาจทำให้ผนัง และหลังคาของรถเกิดการบิดงอ เปลี่ยนรูป และแตกเป็นรอย ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเสียค่าใช้จ่าย และแรงงานจำนวนมากในการซ่อมแซม หรือผลิตชิ้นงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง การใช้กาวมาติดยึดแผ่นผนัง และหลังคา จึงเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  คุณภาพ  และความคุ้มค่า
ซิก้าได้คิดค้นผลิตภัณฑ์แบบกำหนดส่วนผสมเอง ซึ่งตอบสนองต่อข้อกำหนดที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาในการกดอัดชิ้นส่วน ค่าความแข็งแรงเริ่มต้น ช่วงเวลาที่เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละขั้นตอน (Open time) และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย โดยสามารถปรับให้เหมาะสมกับข้อกำหนดของแต่ละกระบวนการผลิตของลูกค้า ซิก้ามีผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนแบบหนึ่ง หรือสองส่วนผสมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชื่อ SikaForce และผลิตภัณฑ์แบบละลายด้วยความร้อน (RHM) ในชื่อ SikaMelt สำหรับเหมาะสำหรับการใช้งานดังกล่าว

งานประกอบตัวถังรถ ยาแนวรอยต่อ และติดยึดชิ้นส่วนภายใน และภายนอก

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา การออกแบบ และประกอบรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ และตู้คอนเทนเนอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การผสมผสานวัสดุเพื่อผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวก็ํเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน  มีการใช้ไฟเบอร์กลาส และโครงสร้างฉนวนสำเร็จรูปอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก ผู้ผลิต และประกอบต้องการลดน้ำหนักของตัวรถลง เพิ่มความสามารถในประหยัดพลังงาน ความทนทาน และคุณสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อน
ซิก้าได้พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพสูงเพื่องานประกอบตัวถัง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaForce เป็นกาวติดยึดโพลียูรีเทนแบบสองส่วนผสมที่มีความแข็งแรงสูง มีความยืดหยุ่นที่ดี และสามารถแข็งตัวในอุณหภูมิห้อง หรืออาจใช้ในอุณหภูมิสูงได้เช่นกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex เป็นกาวติดยึด และวัสดุยาแนวรอยต่อโพลียูรีเทนที่ผสมผสานการใช้งานง่ายเข้ากับประสิทธิภาพการยึดติดและความทนทานเป็นเยี่ยม เทคโนโลยี Sikaflex Hybrid (จากเทคโนโลยี Silane Terminated Polymer ของซิก้า) ที่ผสมผสานประสิทธิภาพของระบบโพลียูรีเทน Sikaflex แบบดั้งเดิมกับคุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การลดขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว และการเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำงานไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์กาวติดยึดแบบสองส่วนผสมในชื่อ SikaFast ที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ยุ่งยาก แต่แห้งตัวอย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์