งานประกอบยานพาหนะประเภทรถคาราวาน และรถบ้าน

งานประกอบยานพาหนะประเภทรถคาราวานและรถบ้าน

งานผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ในงานผลิตชิ้นผนังด้านข้างและด้านหลังรถ พื้น และโครงสร้างหลังคา ผู้ผลิตรถคาราวาน และรถบ้าน จะใช้โลหะ ไม้ และไฟเบอร์กลาสมาทำเป็นฉนวนในการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี โครงสร้างน้ำหนักเบา และการลดเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการเพิ่มความสะดวกสบาย และช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีเชื่อมติดส่วนประกอบกับโครงสร้างแบบเก่า อาจทำให้ผนัง และหลังคาของรถเกิดการบิดงอ เปลี่ยนรูป และแตกเป็นรอย ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเสียค่าใช้จ่าย และแรงงานจำนวนมากในการซ่อมแซม หรือผลิตชิ้นงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง การใช้กาวติดยึดแผ่นผนัง และหลังคา จึงเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และความคุ้มค่า  ซิก้าได้คิดค้นผลิตภัณฑ์แบบกำหนดส่วนผสมเอง ซึ่งตอบสนองต่อข้อกำหนดที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาในการกดอัดชิ้นส่วน ค่าความแข็งแรงเริ่มต้น ช่วงเวลาที่เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละขั้นตอน (Open time) และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย โดยสามารถปรับให้เหมาะสมกับข้อกำหนดของแต่ละกระบวนการผลิตของลูกค้า ซิก้ามีผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนแบบหนึ่ง หรือสองส่วนผสมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชื่อ SikaForce และผลิตภัณฑ์แบบละลายด้วยความร้อน (RHM) ในชื่อ SikaMelt สำหรับเหมาะสำหรับการใช้งานดังกล่าว

งานติดยึด และยาแนวรอยต่อทั่วไปสำหรับงานตกแต่งภายใน

หากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการรับประกัน และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ใช้งาน ในกรณียานพาหนะที่ส่งมอบไม่ได้คุณภาพ งานยาแนวรอยต่อตัวถังรถยนต์ที่สามารถป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนที่จำเป็น รอยต่อที่แข็งแรง และกันน้ำได้ดีจะช่วยปกป้องมัดสายไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ และด้านในของตัวรถอย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ใช้งานคาดหวังว่า งานตกแต่งภายในของยานพาหนะที่ทันสมัย จะต้องมีรูปแบบสวยงาม ดึงดูดใจ น่าใช้ และมีการตกแต่งตามมาตรฐานสูงสุด  ระบบการติดยึดของซิก้าจะช่วยให้สามารถผสมผสานการยาแนวประสิทธิภาพสูงเข้ากับความ สวยงาม และประสิทธิภาพในการใช้งานได้
ซิก้ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการยาแนวรอยต่อแบบยืดหยุ่น และการติดยึดประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้งานกับพื้นผิวทั่วไปหลายประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้  อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex เป็นกาวติดยึด และวัสดุยาแนวรอยต่อโพลียูรีเทนที่ผสมผสานการใช้งานง่ายเข้ากับประสิทธิภาพการยึดติดและความทนทานเป็นเยี่ยม เทคโนโลยี Sikaflex Hybrid (จากเทคโนโลยี Silane Terminated Polymer ของซิก้า) ที่ผสมผสานประสิทธิภาพของระบบโพลียูรีเทน Sikaflex แบบดั้งเดิมกับคุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การลดขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว และการเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำงาน ไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์กาวติดยึดแบบสองส่วนผสม SikaFast ที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ยุ่งยาก แต่แห้งตัวอย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์

งานติดตั้งกระจก

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซิก้าคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการติดยึด และการยาแนวรอยต่อกระจกให้แก่ผู้ผลิต และประกอบยานพาหนะ ได้แก่ รถบ้าน รถคาราวาน รถประจำทาง รถโดยสาร รถบรรทุก รถไฟ รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้งาน โดยสามารถเลือกใช้ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวได้สองแบบ คือใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และแบบเตรียมพื้นผิวด้วยมือ โดยไม่ต้องทาน้ำยารองพื้นก่อน วิธีนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก และลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตลง

ซิก้ามีเทคโนโลยีติดยึดหลากหลายที่เหมาะกับงานติดตั้งกระจกทุกประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex สามารถใช้งานได้ทั้งแบบร้อน อุ่น และเย็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex เอกสิทธิ์เฉพาะของซิก้าที่มีคุณสมบัติที่สามารถยึดให้กระจกติดอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่ยึดกระจกไว้ออกได้ เช่น ตัวหนีบกระจก อุปกรณ์จับ/ยึดกระจก หรือเทปกาว เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ Sikaflex ยังเป็นสื่อนำไฟฟ้าต่ำ ซึ่งช่วยลดการกัดกร่อนแบบ Galvanic นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชื่อ SikaTack-Plus Booster ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเชิงกลเป็นเยี่ยม และแห้งตัวได้เร็วที่สุด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแตกต่างจากน้ำยาสองส่วนผสมแบบดั้งเดิมตรงที่เป็นน้ำยาหนึ่งส่วนผสม ซึ่งแห้งตัวได้เร็ว ไม่ว่าจะเติมน้ำยาเร่งหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความปลอดภัยอีกด้วย