งานผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

SikaForce®-7710 L20

กาวโพลียูรีเทนชนิด 2 ส่วนประกอบ ที่ใช้ในการยึดติดสำหรับงานที่มีลักษณะงานเป็นชั้นๆ โดยเนื้อกาวให้คุณสมบัติที่มีความแข็งแรง เหมาะสมสำหรับประเภทของงานที่ต้องการความประณีตและสวยงาม เช่น การประกอบผนังสำเร็จรูปที่มีวัสดุคั่นกลาง งานประกอบโครงสร้าง และผนังของรถบรรทุก

SikaForce®-7010

สารละลายช่วยเร่งปฏิกริยาในการแห้งตัว โดยใช้ร่วมกับ SikaForce® -7710 L100 หรือ SikaForce® -7720 L105