งานติดยึด และยาแนวรอยต่อทั่วไปสำหรับงานตกแต่งภายใน

Sikaflex®-221

กาวซีลเอนกประสงค์ส่วนประกอบเดียว ประเภทโพลียูรีเทน มีความยืดหยุ่นตัวดี คงตัวสูง และแห้งตัวด้วยความชื้นในบรรยากาศ ยาแนวได้ดีกับวัสดุหลายประเภท

Sikaflex®-252

กาวโพลียูรีเทน ส่วนประกอบเดียว ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานยึดโครงสร้าง

Sikaflex®-515

กาวซีลเอนกประสงค์ส่วนประกอบเดียว ประเภทไฮบริดเทคโนโลยี (ไซเลน เทอมิเนต โพลิเมอร์) มีคุณสมบัติการยึดเกาะได้ดีกับหลากหลายพื้นผิวโดยปราศจากการเตรียมพื้นผิว และทนต่อรังสี UV ได้ดี

SikaForce®-7010

สารละลายช่วยเร่งปฏิกริยาในการแห้งตัว โดยใช้ร่วมกับ SikaForce® -7710 L100 หรือ SikaForce® -7720 L105

SikaForce®-7720 L105

กาวโพลียูรีเทนชนิด 2 ส่วนประกอบ ที่ใช้ในการยึดติดสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง เนื้อกาวมีความคงตัวไม่ไหลย้อย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการยึดติดแบบถาวร เช่นอุตสาหกรรมการประกอบ โครงสร้างรถบรรทุก เป็นต้น