ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการบดปูนซีเมนต์

SikaGrind®-108 (TH)

ซีเมนต์บดเหลวซึ่งถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบดซีเมนต์ และยังช่วยปรับปรุงการรับแรงอัดของซีเมนต์ในช่วงต้นให้ดีขึ้น