ผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ปัญหาจากซิก้า ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการในเรื่องของความทนทาน แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับแนวโน้มของการเทคอนกรีตที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องในเรื่องของระบบนิเวศ

ซิก้ามีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการต่องานคอนกรีตที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วย น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จ น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตพ่นแบบแห้ง น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์และเหมืองแร่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของซิก้าแบ่งเป็น น้ำยาลดน้ำ น้ำยาเร่ง น้ำยาหน่วงการก่อตัว สารกักกระจายฟองอากาศ และน้ำยาผสมคอนกรีตคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ซิก้ามี ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบของซิก้าแล้ว ซิก้ายังให้บริการด้านเทคนิค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพิเศษจากลูกค้า หรือในงานโครงการพิเศษ