งานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

Sika® Plastocrete®-901

น้ำยาผสมคอนกรีตพลาสติไซเซอร์ ประเภทลดน้ำและหน่วงการก่อตัว ที่มีส่วนผสมของสารประกอบทางอินทรีย์ชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการหน่วงการก่อตัวของคอนกรีตสด และทำให้คอนกรีตมีกำลังการรับแรงอัดที่สูงขึ้น คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494 Type D

Sika® Plastocrete®-903

น้ำยาผสมคอนกรีตพลาสติไซเซอร์ ประเภทลดน้ำและหน่วงการก่อตัว ที่มีส่วนผสมของลิกโนซัลโฟเนตบริสุทธิ์ และสารประกอบ คาร์บอกซิลิก คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C494-81 Type D & G

Sika® Plastocrete®-905

น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำระดับปานกลาง ที่มีส่วนผสมของสารละลายเข้มข้นจำพวกลิกโนซัลโฟเนตดัดแปลง และโพลีเมอร์สังเคราะห์ ออกแบบสำหรับคอนกรีตทั่วไป และ คอนกรีต ที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยในอัตราส่วนไม่เกิน 30% คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C494-81 Type D และ G

Sika® Plastocrete®-907

น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำระดับปานกลาง ที่มีส่วนผสมของสารละลายเข้มข้นจำพวก Hydrocarboxylic Acid ออกแบบสำหรับคอนกรีตทั่วไป และ คอนกรีต ที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยในอัตราส่วนไม่เกิน 25% คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C494-81 Type D และ G

Sika® Plastocrete®-909

น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำระดับปานกลาง ที่มีส่วนผสมของสารละลายเข้มข้นจำพวก ลิกโนซัลโฟเนตดัดแปลง และโพลีเมอร์สังเคราะห์ ออกแบบสำหรับคอนกรีตทั่วไป และ คอนกรีต ที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยในอัตราส่วนไม่เกิน 30% คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C494 Type D และ G

Sika® Plastocrete®-910

น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำระดับปานกลาง ที่มีส่วนผสมของสารละลายเข้มข้นจำพวกลิกโนซัลโฟเนตดัดแปลง และโพลีเมอร์สังเคราะห์ ออกแบบสำหรับคอนกรีตทั่วไป และ คอนกรีต ที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยในอัตราส่วนระหว่าง 20-35% คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C494 Type D และ G

Sika® Plastocrete® N liquid

น้ำยาผสมคอนกรีตพลาสติไซเซอร์ ประเภทลดน้ำและกันซึม ช่วยทำให้คอนกรีตมีความเหลวตัวสามารถเทได้และช่วยให้มีคุณสมบัติกันซึมที่ดี คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494-81 Type A

SikaPlast®-701

น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำระดับปานกลาง ที่มีส่วนผสมของสารละลายโพลีเมอร์สังเคราะห์ และเทคโนโลยีใหม่ โพลีคาร์บอกซิเลท ออกแบบสำหรับคอนกรีตทั่วไป และคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยในอัตราส่วนไม่เกิน 30% คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C494-81 Type A และ D

Sika® Plastiment® R

น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำและหน่วงการก่อตัว มีผลช่วยยืดระยะการก่อตัวให้กับคอนกรีตสด ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการเท เหมาะกับคอนกรีตในสภาวะอากาศร้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตเป็นผลให้ได้กำลังอัดสูงขึ้น คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C-494 type B & D.

Plastomix-704

น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำระดับปานกลาง มีส่วนผสมของสารละลายโพลีเมอร์สังเคราะห์ ใช้กับคอนกรีตทั่วไปและคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าลอย (Fly Ash)

Plastomix®-705

น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำระดับปานกลาง ที่มีส่วนผสมของสารละลายโพลีเมอร์สังเคราะห์ ออกแบบสำหรับคอนกรีตทั่วไปและคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยในอัตราส่วนไม่เกิน 30% คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C494-81 Type A และ D

Sikament®-520

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทโพลีเมอร์ผสม ที่มีคุณสมบัติหน่วงการก่อตัวของคอนกรีต เหมาะสำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ต้องการคุณภาพสูง มีลักษณะการทำงานที่ยากลำบากและใช้เวลาในการเทนาน เช่นแบบที่มีเหล็กเสริมแน่นหนา เพื่อให้คอนกรีตมีความเหลวมากพอที่จะเทเข้าแบบได้และปราศจากโพรง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการลดน้ำในอัตราสูงมากถึง 30% ทำให้เพิ่มค่ารับกำลังอัดคอนกรีตระยะแรกสูงขึ้น คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494 Type G

Sikament®-520N

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทโพลีเมอร์ผสม ที่มีคุณสมบัติหน่วงการก่อตัวของคอนกรีต เหมาะสำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ต้องการความข้นเหลวสูงในสภาพอากาศร้อนและใช้เวลาในการเทนาน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการลดน้ำในอัตราสูงมากถึง 30% ทำให้เพิ่มค่ารับกำลังอัดคอนกรีตระยะแรกสูงขึ้น คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494 Type G

Sikament® TP

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทลดน้ำอย่างมาก และงานคอนกรีตกันซึม ที่ให้คุณสมบัติการลดน้ำไม่ต่ำกว่า 20% ขึ้นไป ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นและช่วงปลาย เหมาะกับการผลิตคอนกรีตที่ต้องการการไหลตัวสูงงานคอนกรีตที่ต้องทำงานในสภาพอุณหภูมิสูง

Sikament® N550

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทลดน้ำอย่างมาก (30%) และหน่วงการก่อตัว คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494 Type G

Sikament® NN

เป็นน้ำยาผสมคอนกรีตประเภทซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ (Superplasticizer) ประเภทแนพทาลีนซัลโฟเนต ที่ให้ผลในการลดน้ำอย่างมากช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นระยะ16-18 ชั่วโมงของคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้น และปรับปรุงคอนกรีตเหลวมีความสามารถไหลตัวสูง

Sika® FerroGard®-901

น้ำยาผสมเพิ่มในคอนกรีตด้วยเทคโนโลยี่ Sika® FerroGard® ที่เป็นเทคโนโลยี่เฉพาะจากซิก้า ช่วยยับยั้งการเกิดสนิมบนเหล็กเสริมในคอนกรีต และให้โครงสร้างเหล็กเสริมมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

Sika® CNI

สารยับยั้งการก่อสนิมประเภทไนไตรด์ สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ และคอนกรีตอัดแรง ใช้สำหรับยับยั้งการก่อตัวของสนิมจากเหล็กเสริมที่อยู่ภายในคอนกรีต โดยมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของคลอไรด์

Sika® Pump

น้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้สำหรับปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตเพื่อให้ปั๊มได้ง่าย ได้อัตราผลผลิตสูง ปกป้องลูกสูบปั๊มคอนกรีตและท่อปั๊ม สาเหตุจากแรงเสียดทานที่เกิดจากแรงดันภายในท่อปั๊ม นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราการแยกตัวของคอนกรีตระหว่าง ในท่อ และภายหลังจากปลายท่อ

Sika® Poro®-40

สารกักกระจายฟองอากาศ ดัดแปลงจากสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติกับสารสังเคราะห์ เหมาะสำหรับคอนกรีตมวลเบา

Sika® Plastocrete®

น้ำยาผสมคอนกรีต หรือมอร์ต้าสำหรับงานกันซึม ช่วยลดอัตราการซึมผ่านของน้ำ และเพิ่มคุณสมบัติการกันซึม คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494-81 Type A