งานผลิตคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป

Sikament® FF

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทเมลามีนซัลไฟเนต ที่ให้คุณสมบัติการลดน้ำในอัตราสูงมากถึง 35% ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นระยะ16-18 ชั่วโมง คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494-81(Type A และ F)

Sikament® FF+P

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทเมลามีนซัลไฟเนต ที่ให้คุณสมบัติการลดน้ำในอัตราสูงมากถึง 35% ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นระยะ16-18 ชั่วโมง คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494-81 (Type A และ F)

Sikament® F-1

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทโพลีเมอร์ผสม ที่ให้คุณสมบัติการลดน้ำไม่น้อยกว่า 20%ขึ้นไป ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดคอนกรีตในระยะต้น 19-24 ชั่วโมง คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494 Type F

Sikament® F-2

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทโพลีเมอร์ผสม ที่ให้คุณสมบัติการลดน้ำในอัตราสูงมากถึง 20% ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นระยะ19-24 ชั่วโมง คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494(Type F)

Sikament® F-4

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทโพลีเมอร์ผสม ที่ให้คุณสมบัติการลดน้ำในอัตราสูงมากถึง 30% ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้น คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494(Type F)

Sikament® F-6

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทแนพธาลีน (Type F) ที่ให้คุณสมบัติการลดน้ำในอัตราสูงมากระหว่าง 20-30% ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้น และช่วงปลาย คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494-81 (Type F)

Sikament® FX

น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทแนพธาลีน (Type F) ที่ให้คุณสมบัติการลดน้ำในอัตราสูงมากระหว่าง 20-30% ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้น และช่วงปลาย คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494-81 (Type F)

SikaRapid®-1

น้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการแข็งตัวของคอนกรีต เร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นได้อย่างดีเยี่ยม คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน EN 934-2

Sika® Super-1

น้ำยาชนิดเหลวที่ใช้ผสมสำหรับงานคอนกรีต มีคุณสมบัติช่วยเร่งให้คอนกรีตแข็งตัวเร็วขึ้น สามารถขึ้นแบบได้ต่อเนื่องภายใน 2-3 วัน จึงเหมาะกับโครงสร้างที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้าง สามารถใช้กับคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปขนาดเล็กทั่วไปอาทิ เสารั้ว คานสำเร็จ