งานคอนกรีตพ่น

Sika® Sigunit® LS

สารเร่งการก่อตัวชนิดของเหลวสำหรับงานช๊อตกรีต

Sika® Sigunit® L-54 AF

สารเร่งการก่อตัวชนิดของเหลว ปราศจากอัลคาไลน์ สำหรับงานช๊อตกรีต