ซิก้า ถือเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในระดับโลกในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการซ่อมแซมและการป้องกันคอนกรีต ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นเวลาหลายปี รวมถึงประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่สั่งสมมาทั้งทศวรรษ ทำให้ซิก้ามีระบบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซม และฟื้นฟูโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหายอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน โครงสร้างที่มีความเสียหาย น้ำรั่ว-ซึม การผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว แผ่นดินไหว เป็นต้น ระบบและผลิตภัณฑ์ที่สามารถหยุดการรั่วไหลของน้ำในโครงสร้างต่างๆ ของตึกและอาคาร

ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ประเภทซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จสำหรับงานซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์สำหรับงานอัดฉีดซ่อมรอยแตกร้าว ประเภทโพลียูรีเทน อีพ๊อกซี่ อะคริลิค และซีเมนต์ รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุการฉีด (ชุดหัวฉีด ปั๊มฉีด) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับการปกป้องพื้นผิวคอนกรีต