งานฉาบซ่อม

Sika® Repair Mortar

ซีเมนต์มอร์ต้าผสมเสร็จ สำหรับงานฉาบซ่อมและแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหายอันเนืองมาจากการถอดแบบ หรือคอนกรีตแตกหักตามขอบมุมต่างๆ

Sika MonoTop®-412TH

ซีเมนต์มอร์ต้าแบบส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยโพลิเมอร์ดัดแปลง ซิลิก้าฟูม และเส้นใยไฟเบอร์ สำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร สะพาน เป็นต้น

Sika MonoTop®-614 T

Sika® MonoTop® -614T เป็นซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษคุณภาพสูงแบบส่วนผสมเดียวที่มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลงซิลิก้าฟูม และเส้นใยไฟเบอร์เสริมกำลังให้กำลังสูง

Sika MonoTop®-615 HB

ซีเมนต์มอร์ต้าแบบส่วนผสมเดียว น้ำหนักเบาและให้ความคงตัวสูง สำหรับงานฉาบซ่อมในแนวเหนือศีรษะ

Sikacrete® Gunit-103

ซีเมนต์มอร์ต้าส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยซิลิก้าฟูม ไม่มีตัวเร่ง ใช้สำหรับงานคอนกรีตพ่น

SikaCem® Gunit-133

ซีเมนต์ส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยโพลีเมอร์ดัดแปลงและซิลิก้าฟูม ไม่มีสารเร่งปฎิกริยา ใช้สำหรับงานคอนกรีตพ่น

Sikadur®-31 CF Normal

อีพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วนผสม สำหรับสำหรับงานเสียบเหล็กและเชื่อมประสาน

Sikadur®-41 CF Normal

มอร์ต้าประเภทธิโซโทรปิคชนิด 3 ส่วนผสม สำหรับงานฉาบซ่อมผิวคอนกรีต โดยใช้ส่วนผสมของอีพ็อกซี่และตัวเเทรกประสาน

Sika® Arctic Overlay

ไมโครคอนกรีตคุณภาพสูง ประกอบด้วยซิลิก้าฟูม และเส้นใยเสริมแรง สำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือปรับปรุงพื้นผิว